Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη φέτα σε σχέση με τη CETA

 
 [Για ενημερωτικούς λόγους αναρτούμε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονία  το οποίο "Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς". | Η Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA ωστόσο θεωρεί ότι συνολικά η CETA είναι επιζήμια για τη Δημοκρατία, την Οικονομία, την Κοινωννία, το Περιβάλλον και πως ακόμα και αν υπήρχε κάποια καλύτερη ρύθμιση για τη φέτα εμείς θα είμαστε αντίθετοι με την εμπορική συμφωνία CETA]
--------------------------------
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη φέτα 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία την έγκριση ψηφίσματος που αφορά τη Φέτα (Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά CETA) ως εξής:

Α. Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Β. Υποστηρίζει πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονομασίας της Φέτας σε όλες τις ανάλογες συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε., καθώς η Φέτα είναι μία και είναι Ελληνική.

Γ. Στηρίζει τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οργανωθούν σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιριστικά σχήματα, στο πλαίσιο της συμβολαιοποιημένης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, προκειμένου οργανωμένα να δώσουν όλοι μαζί τον αγώνα για την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά.

Δ. Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μη δεχθεί και να επαναδιαπραγματευθεί τα άρθρα της Συμφωνίας που αφορούν τη Φέτα και να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει και να κατοχυρώσει την Ελληνική φέτα σε διεθνές επίπεδο.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.
ΠΗΓΗ ΠΔΜ

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Καίτη Μυλωνά: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty)

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την εισήγηση της Καίτης Μυλωνά στην εκδήλωση – συζήτηση για την Τροφή με τίτλο: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty) που έγινε στην Αθήνα, την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017.
 -------------
Τροφή ως Δικαίωμα των Πολιτών – Βιώσιμη Γεωργία, Ποιοτικά Τρόφιμα, Δίκαιο Εμπόριο
Καίτη Μυλωνά, Κτηνίατρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας και Επιχειρήσεων Μεταποίησης Ζωοκομικών Προϊόντων, Μέλος Δικτύου Ανανεωτικής Αριστεράς, Μέλος της ΕΠ STOP TTIP CETA TiSA

Εκδήλωση για την Τροφή με τίτλο:
Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty)
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Γιατί επιλέξαμε να οργανώσουμε μια εκδήλωση για την ΤΡΟΦΗ;
Τι σημαίνει δικαίωμα στην επιλογή της τροφής;
Η τροφή αποτελεί, ως γνωστόν, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή μας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του FAO(Οργανισμός του ΟΗΕ για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα), η ζήτηση για τροφή αυξάνεται συνεχώς και θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Αναμένεται η ζήτηση για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα να αυξηθεί έως και 60%μέχρι το 2020.

Από την άλλη πλευρά, όμως, το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής των τροφίμων  εξασθενίζει όλο και περισσότερο τους αγρότες μας, την υγεία μας και το περιβάλλον που ζούμε, ενώ απέτυχε να περιορίσει την πείνα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ο τρόπος παραγωγής και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων δημιουργεί κινδύνους για την υγεία μας (καρκίνο, ενδοκρινικές διαταραχές κλπ) και για το περιβάλλον (εξάντληση των εδαφών σε θρεπτικά συστατικά, λόγω της μονοκαλλιέργειας και της χρήσης ΓΤΟ και διαφόρων χημικών ουσιών στις καλλιέργειες και στην εκτροφή των ζώων).
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιδρούν αρνητικά στους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της διατροφικής αλυσίδας και πιέζονται από τους μεταποιητές και το λιανικό εμπόριο. Πιέζονται κυρίως τιμολογιακά. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και γι’ αυτό απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις. Μέχρι στιγμής, όσα σχήματα εθελοντικά σε κάποια κράτη μέλη προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα δεν απέδωσαν. Γι’ αυτό απαιτείται μια νομοθετική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και η απουσία ρύθμισης των αγορών έχουν οδηγήσει τους αγρότες να πωλούν συχνά σε τιμές κάτω του κόστους και τις εκμεταλλεύσεις τους σε μια μη βιώσιμη – οικονομικά– κατάσταση, ενώ οι καταναλωτές αγοράζουν την τροφή τους όλο και ακριβότερα.
Οι επιθέσεις που δέχεται όλο το αγροδιατροφικό σύστημα παγκόσμια ολοένα και αυξάνουν, αλλά το σημαντικότερο είναι, ότι κάθε φορά οι επιθέσεις είναι οξύτερες και με ισχυρότερα «μέσα», ενώ επιβουλεύονται όλο και περισσότερα δικαιώματα των αγροτών και όλων των πολιτών και όχι μόνο με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών.
Οι συγχωνεύσεις των ούτως ή άλλως πολυεθνικών εταιρειών στον τομέα της φυτοπροστασίας π.χ. BayerMonsanto, προοιωνίζονται ένα μάλλον ζοφερό μέλλον στον τομέα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος που παράγονται τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα.Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες προωθούν σε όλον τον κόσμο σπόρους, λιπάσματα, εντομοκτόνα και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (μεταλλαγμένα δηλαδή) και κατέχουν το 80% της παγκόσμιας αγοράς. Κάποιες από αυτές τις ουσίες (γλυκοσάφη) χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί διαταρράκτες, επειδή αποδομούν όλο το ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου. Η προσπάθεια των πολυεθνικών εταιρειών να δεσμεύσουν τις όποιες εκτάσεις υπάρχουν στην Αφρική με στόχο να τις χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή ζωοτροφών θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη φτωχοποίηση των αφρικανικών λαών, την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την παραγωγή περισσότερων ποσοτήτων κτηνοτροφικών προϊόντων επισφαλών για την υγεία μας και με το ερωτηματικό, αν μας χρειάζονται.

Οι Διατλαντικές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (TTIP, CETA, TiSA) έρχονται να ελέγξουν, όχι μόνο την παραγωγή και την εμπορία καθεαυτή των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, αλλά και τους όρους και τις συνθήκες που αυτά παράγονται και τους όρους διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων των πολιτών και των ίδιων των κρατών να επιλέγουν πώς και τι θα παράγουν, τι θα καταναλώνουν – ουσιαστικά το δικαίωμά μας στην επιλογή στης τροφής.
Η τροφή πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, για να επιτελεί το ρόλο της. Πρέπει να υπάρχει σε επάρκεια, όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, να είναι ποιοτική και ασφαλής και για την παραγωγή της να ικανοποιούνται κάποιοι όροι, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μη κατασπατάληση των φυσικών πόρων, ενώ θα πρέπει να διανέμεται δίκαια, ώστε όλοι να επωφελούνται από την παραγωγή της, από την επεξεργασία της και από την κατανάλωσή της. Αυτά όλα εμπεριέχονται στον τίτλο της εκδήλωσης: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής.
Όλο και περισσότερο και όλο και σε περισσότερες περιοχές του πλανήτη περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στην τροφή, πόσο μάλλον στο δικαίωμα στην επιλογή της τροφής.

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

2η Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση - για τη CETA

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών
19 Μαρτίου 2017


Προς:
Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες Νέας Γενιάς
Νικόλαο Βούτση

ΘΕΜΑ:
Συνάντηση με τον Πρόεδρο ή και το Προεδρείο της Βουλής
Συνεδρίαση – Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες

Κύριε Πρόεδρε,
Συνέχεια της επιστολής μας με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2017,

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, συνήλθε η «Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA» με τη συμμετοχή εκπροσώπων των «Συνεργαζόμενων φορέων του «Δικτύου Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας STOP TTIP CETA TiSA», συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Προσωρινής εφαρμογής της CETA και μεταξύ των άλλων αποφασίσαμε να επανέλθουμε και να σας ζητήσουμε:
1. Να πραγματοποιηθεί συνάντηση της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA με τον Πρόεδρο ή και με Προεδρείο της Βουλής,
2. Να μας ενημερώσετε α) για το εάν και πότε θα συνεδριάσει η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες β) αν έχει εκδοθεί ή πότε θα εκδοθεί το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής.

Αναμένουμε να μας ενημερώσετε.

YΠOMNHMA - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ CETA KAI ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

YΠOMNHMA - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ CETA KAI ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ / Eurostat, του IRI Worldwide και του περιοδικού ‘Τρόφιμα και Ποτά  2014  για την παρασκευή Φέτας στην χώρα μας απασχολούνται 100.000 κτηνοτρόφοι με 12.000.000 αιγοπρόβατα και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι συνολικά στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και υπηρεσίες και παράγουν 120.000 τόνους ετησίως σε 500 τυροκομεία. Οι ετήσιες εξαγωγές της χώρας μας συνεχώς αυξανόμενες ανέρχονται σε 45.000 τόνους και 260 εκ. ευρώ τζίρο ετησίως με διανομή σε 56 χώρες και στις 5 ηπείρους. H Ελλάδα παράγει και διακινεί το 28% της παγκόσμιας παραγωγής τυριών με ονομασία Φέτα. Γεγονός που δείχνει ότι ένα 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης αφορά μαζική παραγωγή και εμπορία προϊόντων απομίμησης φέτας κυρίως αγελαδινών λευκών τυριών από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική, Κίνα, κλπ.

Αυτή ακριβώς η  πλεονάζουσα διεθνής ζήτηση των 400.000 τόνων περίπου φέτας και πάνω από ένα δίς ευρώ τζίρου είναι το πεδίο εμπορικής διαμάχης έως σήμερα και θα είναι τα επόμενα χρόνια ανάμεσα στην Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και στις απομιμήσεις των ανταγωνιστών της.

Η προσπάθεια για την κατοχύρωση της Φέτας πέρασε από πολλά στάδια. Αφού κατοχυρώθηκε το 1996, ακυρώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου το 1999 και μετά από αγώνα κυρίως 120 επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της χώρας κατοχυρώθηκε οριστικά το 2002 με τον κανονισμό 1829/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η  εκ νέου προσφυγή για ακύρωση της Γερμανίας και Δανίας το 2005 απορρίφθηκε με οριστική κατοχύρωση της Φέτας στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την έναρξη εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας από το 2009 η ΕΕ έχει αρμοδιότητα σύναψης διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Μετά την κατάρρευση των διεθνών πολυμερών συνομιλιών του γύρου της Ντόχα το 2011, που γίνονταν στα πλαίσια του ΠΟΕ, η ΕΕ στράφηκε σε διαπραγματεύσεις για σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών με τον Καναδά, ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία, χώρες της Ν. Αφρικής και Λατινικής Αμερικής, Ν. Ζηλανδίας, Ιαπωνίας, Βιετνάμ, Ταϊλάνδης, Τουρκίας, Μεξικού, Φιλιππίνες και Ινδονησία.

Σε ό,τι αφορά την Φέτα σε όλες τις παραπάνω χώρες  κυριαρχεί η εμπορία λευκών τυριών ψεύτικων απομιμήσεων ‘φέτας’ προερχόμενων κυρίως από αγελαδινό γάλα και ζωοτροφές μεταλλαγμένων χαμηλού κόστους και ποιότητας. Για παράδειγμα στον Καναδά διακινούνται από 5 πολυεθνικές εταιρείες 4000 τόνοι λευκών τυριών τύπου φέτας ανταγωνιζόμενες τις εισαγωγές από Ελλάδα 1000 τόνων τυροκομικών προιόντων.

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) για τη CETA και τη Φέτα


[Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ για ενημερωτικούς λόγους χωρίς και να υιοθετούμε τις εκτιμήσεις και τους χαρακτηρισμούς]
--------------------------

 
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) για τη CETA και τη Φέτα

Μπορεί να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ ή πολλούς για λίγο. Δε μπορεί όμως να κοροϊδεύεις πολλούς για πάντα.

Αν και το παραπάνω ρητό είναι ευρέως γνωστό, από ότι φαίνεται τόσο οι σημερινοί κυβερνόντες όσο και οι προκάτοχοί τους και αυριανοί επίδοξοι «σωτήρες» μας δε το γνωρίζουν, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η διγλωσσία και οι αλληλοκατηγορίες στο θέμα της συμφωνίας με τον Καναδά (CETA). Μια συμφωνία που είναι προάγγελος και άλλων ανάλογων συμφωνιών με άλλες με Τρίτες Χώρες και η οποία δυστυχώς άφησε απροστάτευτη την ΦΕΤΑ, το σημαντικότερο ΠΟΠ προϊόν ζωικής προέλευσης.

Οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και τα σαθρά επιχειρήματα που έχουν αναφερθεί για να δικαιολογήσουν τη ψήφιση της CETA αποσκοπούν απλά και μόνο στο να αποπροσανατολίσουν το λαό από την ουσία της συμφωνίας που δεν είναι άλλη από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του παγκόσμιου κεφαλαίου και την ενίσχυση της ασυδοσίας των μονοπωλίων. Τόσο τα κόμματα της συγκυβέρνησης που καταψήφισαν τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που την υπερψήφισαν, θα την υπερψηφίσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα και μόνο λόγο: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση πλειοδοτούν στην εκδήλωση τυφλής υποταγής στις εντολές της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου προκειμένου οι μεν να διατηρήσουν την εξουσία και οι δε να επανέλθουν στην εξουσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και αυτοί που υπερψήφισαν τη συμφωνία παραδέχονται ότι η Φέτα δεν είναι πλήρως προστατευμένη. Οι ευθύνες της σημερινής συγκυβέρνησης για αυτή τη συμφωνία είναι τραγικές αλλά αυτό δεν απαλλάσσει και τη ΝΔ που υπερψήφισε τη συμφωνία από τις δικές της ευθύνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΝΔ παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πλήρης προστασία της Φέτας και Εξάλλου τα επιχειρήματα που επικαλείται για την υπερψήφιση της συμφωνίας είναι έωλα. Συγκεκριμένα επικαλείται ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ότι οι επιχειρήσεις του Καναδά δε θα μπορούν να πουλάνε ΦΕΤΑ στη ΕΕ και ότι ανοίγει μια μεγάλη αγορά. Και φυσικά το τραγικότερο επιχείρημα είναι ότι η παραγωγή φέτας δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Δώρα Κοτσακά: Τα εθνικά κοινοβούλια να αντισταθούν στη CETA

Τα εθνικά κοινοβούλια να αντισταθούν στη CETAΤης Δώρας Κοτσακά
Η CETA, όπως ήταν αναμενόμενο, ψηφίστηκε από την Ευρωβουλή στα μέσα Φεβρουαρίου. Όλα τα δεξιά κόμματα, με την αρωγή των 2/3 των Σοσιαλδημοκρατών την υπερψήφισαν. Είναι ενδιαφέρον ότι η χώρα μας αθροιστικά βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών-μελών των οποίων οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν κατά της συμφωνίας (με πρώτες τη Γαλλία και την Αυστρία).

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει η περίοδος προσωρινής εφαρμογής της CETA, της πρώτης συμφωνίας απορρύθμισης, στην πιο ελαφρά εκδοχή της. Το πλήρες πακέτο (με την περίληψη του ICS, των εταιρικών διαιτητικών πάνελ που θα δίνουν τη δυνατότητα στις πολυεθνικές να μηνύουν τα κράτη) θα πρέπει να ψηφιστεί από τα 38 εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Αν έστω και ένα κοινοβούλιο διαφοροποιηθεί, τότε η συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει.

Όλοι όσοι έχουν πραγματικά γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας ελπίζουν ότι η συνακόλουθη δημοσιότητα θα φέρει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των λαών της Ευρώπης και στη συνέχεια πολιτική πίεση που θα υποχρεώσει τις πολιτικές δυνάμεις και τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν με σοβαρότητα τις ευθύνες τους.

Ήδη η Αυστρία, μετά από κινητοποίηση και συλλογή υπογραφών των πολιτών, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε σχετικό δημοψήφισμα, καθώς έγινε πλέον κατανοητό ότι το θέμα αυτού του τύπου διεθνών «εμπορικών» συμφωνιών έχει να κάνει με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημοκρατίας και όχι με το εμπόριο. Παρόμοια συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες. Την ίδια στιγμή στη Γαλλία και τη Γερμανία οι βουλευτές προσφεύγουν στα Συνταγματικά Δικαστήρια των χωρών τους, με σκοπό την ετυμηγορία τους σχετικά με την παραβίαση βασικών συνταγματικών αρχών που θα επιφέρει η εφαρμογή της CETA.

Η ελληνική θέση

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 | Συνάντηση εργασίας – Προγραμματισμός δράσεων για τη CETA και τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς | Ανοιχτή ΠρόσκλησηΕλληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών


ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 | Ώρα 6:00 μ.μ. | Κολοκοτρώνη 31 Αθήνα

Συνάντηση εργασίας – Προγραμματισμός δράσεων για τη CETA και τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (εκτός Χ.Α)

Η Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA καλεί σε συνάντηση εργασίας και για τον Προγραμματισμό δράσεων για τη CETA και τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς (TTIP, TiSA).

O αγώνας ενάντια στις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς, αυτή την περίοδο ενάντια στη CETA, δεν τελείωσε με την ψήφιση της «Προσωρινής εφαρμογής» της από το Ευρωκοινοβούλιο. Μια σειρά κλάδοι όπως οι κτηνοτρόφοι, ελαιοπαραγωγοί κ.ά. συνειδητοποιούν τα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και κινητοποιούνται ενάντια στη CETA.

Καλούμε,
  • Τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και των ενώσεων και ιδιαίτερα εκείνους που έχουν πάρει αποφάσεις για ελεύθερες ζώνες στις περιοχές τους [FREE ZONES],
  • Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων,
  • Τις περιβαλλοντικές και καταναλωτικές οργανώσεις,
  • Τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
  • Τους φορείς της  Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας,
  • και κάθε πολίτη ή πρωτοβουλία – επιτροπή – ομάδα πολιτών
 σε συνάντηση εργασίας – Προγραμματισμός δράσεων κατά της CETA

Mail επικοινωνίας: stop.ttip.greece@gmail.com