Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Σάββατο 28 Ιανουαρίου: Δημόσια Δράση κατά της CETA | Σύνταγμα: Ερμού και Νίκης - 12:00 | Day of Action Against CETA

[Η δράση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA έχει καταγραφεί στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Δράσεων ΕΔΩ]
 
Ευρωπαϊκή Αποκεντρωμένη Ημέρα Δράσης κατά της CETA 

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, 12:00
Σύνταγμα: Ερμού & Νίκης

Εμείς, η κοινωνία των πολιτών, τα κινήματα βάσης, τα εργατικά κινήματα, οι αγρότες, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη καλούμε για μια αποκεντρωμένη, ευρωπαϊκή, ημέρα δράσης  κατά της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA), που θα πραγματοποιηθεί την 21η  Ιανουαρίου και για περαιτέρω αποκεντρωμένες δράσεις και κινητοποιήσεις πριν τη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 14 & 15  Φεβρουαρίου 2017
Κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία και του νομικού ελέγχου της, επισημάναμε επανειλημμένως τα σημαντικά προβλήματα του κειμένου της CETA.  Εισηγηθήκαμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιο δημοκρατική εμπορική πολιτική με περισσότερη διαφάνεια και η οποία θα είχε ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Στο κείμενο της CETA, όμως, που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2016 δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες που διατυπώσαμε. Για τον λόγο αυτό δηλώνουμε ότι αντιτασσόμαστε σθεναρά στην επικύρωση της συμφωνίας.
Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πολλοί αγρότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς της δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικές ομάδες και ομάδες προάσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων, όπως και άλλες ΜΚΟ, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν απορρίψει την εν λόγω συμφωνία.

Καλούμε: 
  • Τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν τη CETA στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2017.
  • Την Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να μπλοκάρει με κάθε τρόπο την Προσωρινή Εφαρμογή της CETA.
  •  Την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα σωματεία, τους αγροτικούς και τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, τα κινήματα πολιτών να αντισταθούν στις πολυεθνικές και να υπερασπίσουν την εθνική και την τοπική οικονομία, την εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία, την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων.
 Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
 http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr

 [Η δράση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA έχει καταγραφεί στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Δράσεων ΕΔΩ]

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Γκρενόμπλ 17­-18 Φεβρουαρίου 2017| "Οι τοπικές αρχές και οι νέας γενιάς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου"

Το πρόγραμμα της δεύτερης Πανευρωπαϊκής συνάντησης
«Οι τοπικές αρχές και οι νέας γενιάς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου»
Γκρενόμπλ 17-18 Φεβρουαρίου 2017


Program of the second Pan­European meeting
'Local authorities and new generation free trade agreements'
Grenoble ­ 17­18 February 2017

Vendredi 17 février

Venue : Maison de l'International ­ 1 rue Hector Berlioz
9:30 ­ 10:00 : Coffee
10:00 ­ 12:00: Opening plenary ­ "Defending local alternatives against new
generation free trade agreement's"
 Welcome by Eric Piolle
13:30 ­ 17:30: Workshops
Venue : Maison de l'International ­ 1 rue Hector Berlioz
"Local Public Services" option
 14:00 ­ 15:30: Visit of the wastewater treatment plant of Eau de
Grenoble ­ Location Rochefort
 16:00 ­ 17:30: Roundtable: "Remunicipalizing the Commons"
« Healthy and local food » option
 14:00 ­ 15:30: Visit of the Grenoble's central kitchens
 16:00 ­ 17:30: Roundtable Feed Cities
« Sustainable Urbanism » option
 14:00 ­ 15:30: Visit of Terra Nostra – Flaubert
 16:00 ­ 17:30: Roundtable: "Sustainable urbanism in cities"
19:30 ­ 21:30: Dinner proposed by " la Serre à Orguei"l
Venue : Maison de l'International ­ 1 rue Hector Berlioz

Saturday February 18: Open to the public

Venue : La Plateforme ­ 9 Place de Verdun
9:30 ­ 10:00: Coffee
10:00 ­ 12:30: Plenary / What trade and investment rules do we need for a just and
sustainable transition at the local level? What initiatives and alliances can we build to
achieve this objective?
12:30­14:00 : Soup distribution with local vegetables recovered from producers ­ "the
anti free­trade agreements soup" ­ Jardin de Ville
14:00 – 17:30 : Creation of a steering committee and self­managed activities (closed
meetings, public workshops, exhibitions, etc.)
17:30­18:30 : Closing Plenary (presentation of the main decisions and next initiatives,
call for the next meeting)
18:30 – 20:00 : Festive walk from the Platform to the International House with the
Batuka VI. Drinks at " La Maison de l'International

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Γιώργος Εμμανουήλ: ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ)
ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ)

Του Γιώργου Εμμανουήλ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί παράλληλα με την ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο στις 2 Φλεβάρη του 2017 και από τα Εθνικά Κοινοβούλια των 27 μελών εντός των επομένων δύο ετών της CETA (EE-Καναδά) και την διαβούλευση για την ΤΤΙΡ (EE-HΠΑ).

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21/11/2016 (479 σελίδες) που δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα για την πορεία των διαπραγματεύσεων της διατλαντικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ): Το ΑΕΠ ΕΕ και ΗΠΑ αντιπροσωπεύει συνολικά το 46% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2014. Το διμερές τους εμπόριο προϊόντων ανέρχεται σε 517 δίς ευρώ και υπηρεσιών σε 376 δίς ευρώ. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανέρχονται σε 225 δις ευρώ της ΕΕ στις ΗΠΑ και 421 δις ευρώ των ΗΠΑ στην ΕΕ.

Οι αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ 0,5% σε ΕΕ και ΗΠΑ και αύξηση εξαγωγών 8,2 % της  ΕΕ και 11,3% των ΗΠΑ και αύξηση των εισαγωγών 7,4% στην ΕΕ και 4,6% στις ΗΠΑ
Οι κύριες επιπτώσεις σε τομείς της οικονομίας: προβλέπουν όφελος στην Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία και τραπεζικών -ασφαλιστικών υπηρεσιών και ζημιές στην παραγωγή τροφίμων, κρεάτων, ηλεκτρικών μηχανών και μετάλλων.

Οι αναμενόμενες κοινωνικές επιπτώσεις προβλέπουν αύξηση της απασχόλησης στους ανωτέρω ωφελούμενους τομείς και μείωση της απασχόλησης στους ανωτέρω ζημιούμενους τομείς της ΕΕ. Επίσης προβλέπεται αύξηση των τιμών καταναλωτή κατά 0,3% στην ΕΕ λόγω της αύξησης της ζήτησης των ΗΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΕ. Η αύξηση των εισοδημάτων είναι οριακή και επισφαλής σε ΕΕ και ΗΠΑ. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες με αίτημα της ΕΕ εξαιρέθηκαν έως σήμερα από την συμφωνία.

Σε ότι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων: Η ΕΕ έχει επικυρώσει και ενσωματώσει διαχρονικά στο δίκαιό της και τις 8 αρχές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (I.L.O) ήτοι: κατάργηση καταναγκαστικής εργασίας (1959), παιδικής εργασίας (1999), Ελευθερία της συνδικαλιστικής οργάνωσης (1948), δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων (1949), ελάχιστος μισθός (1973), Ιση αμοιβή για ίδια εργασία (1951), καταναγκαστική εργασία (1930), μη διάκριση απασχόλησης και αμοιβής λόγω φύλου η άλλης διάκρισης (1958).
Ενώ οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει μόνο την κατάργηση καταναγκαστικής εργασίας (1959) και της  παιδικής εργασίας (1999) και εκκρεμούν οι υπόλοιπες 6 αρχές-δικαιώματα των εργαζομένων για κατοχύρωση από τις ΗΠΑ πραγματικότητα που αντανακλάται και στην μη ύπαρξη προόδου των διαπραγματεύσεων της TTIP.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στον αγροδιατροφικό τομέα και στην ασφάλεια τροφίμων θα είναι σημαντικές, αν και αποφεύγει να τις παραθέσει η έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής.
Για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ προϊόντα:
Στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ ενώ έως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί κανενός επιπέδου πρόοδος για την προστασία τους, ομάδα μελών του Αμερικάνικου Κογκρέσου ζητά την αφαίρεση  από τις διαπραγματεύσεις του Κεφαλαίου για την προστασία των 1308 ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΝΑΒΟΛΗ|Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017|ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ TTIP ΚΑΙ CETA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

                                     Η προγραμματισμένη αυριανή διάλεξη ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για 

                                                  Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 
                                                                        Ώρα:19.00
                                                              ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η διάλεξη θα δοθεί από τον κ. Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρο της ASECU (Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης)

Θέμα της Διάλεξης: 
"Η σημασία των συμφωνιών TTIP και CETA για την Ελληνική Κοινωνία και
Πολιτεία"


Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Έλληνες Ευρωβουλευτές τοποθετηθείτε υπεύθυνα: ΟΧΙ στη CETA | Ιανουάριος κρίσιμος μήνας για τη δημοκρατία, το περιβάλλον, την εθνική ανεξαρτησία | Δεν θα αφήσουμε τις πολυεθνικές να καθορίζουν τους κανόνες


Κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη CETA, η Βαλλονία πέτυχε τη περίληψη θεμελιωδών τροποποιήσεων. Ωστόσο, το γεγονός ότι η CETA δεν μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί σημαίνει ότι παραμένει άνιση, με, αφενός, μη-δεσμευτικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα για τις πολυεθνικές εταιρείες και, από την άλλη πλευρά, τη δυνατότητα για τις εταιρείες αυτές να επιτεθούν σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς νόμους των κρατών μελών μπροστά σε ένα Διεθνές διαιτητικό Δικαστήριο. Ο υπεύθυνος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διεθνές εμπόριο, Artis Pabriks, θα παρουσιάσει στις 23 και στις 24 Ιανουαρίου 2017, μια σύσταση με την οποία καλεί τους ευρωβουλευτές να δώσουν την έγκρισή τους για τη σύναψη της συμφωνίας, χωρίς να αφήνει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της συμφωνίας.

Αυτός είναι ένας σοβαρός περιορισμός στην άσκηση της αποστολής των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας. Ο περιορισμός αυτός γίνεται ακόμη πιο σοβαρός από το γεγονός ότι σύντομα η νέα «διοργανική συμφωνία (...) για τη βελτίωση της νομοθεσίας», η οποία εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 2016 θα τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με το σημείο 40, η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνει δεσμευτικές ερμηνείες και τροποποίηση διεθνών συνθηκών, ενώ είναι υπό διαπραγμάτευση μέσω μιας μεικτής επιτροπής.

Αγαπητοί συμπολίτες που διαβάζετε αυτό το μήνυμα, σας καλούμε να γράψετε σε εκλεγμένους βουλευτές σας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας: 1) να αρνηθούν να δώσουν την έγκρισή τους για τη σύναψη της συμφωνίας CETA, και 2) να αρνηθούν να δώσουν έγκριση για οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου έως ότου η νέα «διοργανική συμφωνία (...) για τη βελτίωση της νομοθεσίας" αρχίσει να ισχύει.

Επίσης, σας προσκαλούμε να ζητήσετε το πρώτο καθήκον αυτής της επιτροπής να είναι να ξαναγραφτούν οι εντολές που δίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από δημόσια κοινωνική συζήτηση που θα διοργανώνεται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αγαπητοί συμπολίτες, οι ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί και οι οποίοι σας εκπροσωπούν θα πρέπει να σας ακούσουν. Αρχίζουν τις εργασίες τους στις 9 Ιανουαρίου. Έτσι, το συντομότερο δυνατόν, πρέπει να τους τηλεφωνήσετε ή να στείλετε ένα e-mail ή ένα φαξ για να τους δείξουμε τις προσδοκίες σας σε σχέση με τη CETA.

Βρείτε εδώ τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των εκλεγμένων ευρωβουλευτών σας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ε.Π. δεν συνιστά την αποστολή μηνυμάτων σε Ευρωβουλευτές που εκλέγονται από τη Χ.Α. 

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 | ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ TTIP ΚΑΙ CETA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 
Ώρα:19.00 
Η διάλεξη θα δοθεί από τον κ. Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρο της ASECU (Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης)

Θέμα της Διάλεξης: 
"Η σημασία των συμφωνιών TTIP και CETA για την Ελληνική Κοινωνία και
Πολιτεία"


Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ευρωπαϊκή Αποκεντρωμένη Ημέρα Δράσης κατά της CETA – Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 | Στην Αθήνα η δράση στο ΣύνταγμαΕυρωπαϊκή ΑποκεντρωμένηΗμέρα Δράσης κατά της CETA – Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017
[Στην Αθήνα στο Σύνταγμα Σάββατο 28 Ιανουαρίου 11:30]


 Νοέμβριος 2016


Εμείς, η κοινωνία των πολιτών, τα κινήματα βάσης, τα εργατικά κινήματα, οι αγρότες, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη καλούμε για μια αποκεντρωμένη, ευρωπαϊκή, ημέρα δράσης  κατά της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA), που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου και για περαιτέρω αποκεντρωμένες δράσεις και κινητοποιήσεις πριν τη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου

Κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία και του νομικού ελέγχου της, επισημάναμε επανειλημμένως τα σημαντικά προβλήματα του κειμένου της CETA.  Εισηγηθήκαμε συγκεκριμένες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιο δημοκρατική εμπορική πολιτική με περισσότερη διαφάνεια και η οποία θα είχε ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Στο κείμενο της CETA, όμως, που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2016 δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες που διατυπώσαμε. Για τον λόγο αυτό δηλώνουμε ότι αντιτασσόμαστε σθεναρά στην επικύρωση της συμφωνίας. 

Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πολλοί αγρότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς της δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικές ομάδες και ομάδες προάσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων, όπως και άλλες ΜΚΟ, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν απορρίψει την εν λόγω συμφωνία.

Θα θέλαμε να τονίσουμε κάποιες από τις βασικές μας ανησυχίες σχετικά με το κείμενο της συμφωνίας που υπογράφτηκε:

  ·         Η CETA θα εξουσιοδοτήσει χιλιάδες εταιρείες να ενάγουν τις κυβερνήσεις για νόμιμα μέτρα χωρίς διακρίσεις που προστατεύουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Το κείμενο της συμφωνίας και οι συνοδευτικές δηλώσεις δεν περιέχουν καμία ρήτρα που να εμποδίζει τις εταιρείες να ασκήσουν τα επενδυτικά δικαιώματα που παρέχει σ’ αυτούς η CETA για να εκφοβίσουν τους ιθύνοντες και να τους εξαναγκάσουν να προβούν σε ρυθμιστικές αποφάσεις που δεν θα εστιάζουν στο δημόσιο συμφέρον, όπως για παράδειγμα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η CETA, μάλιστα, επιτρέπει στις εταιρείες να αξιώσουν «αποζημιώσεις» για μελλοντικά κέρδη που δεν θα μπορέσουν να εισπράξουν επειδή κάποια τροποποίηση στις πολιτικές επηρέασε την επένδυσή τους. Η CETA αντί να μεταρρυθμίσει «δραστικά» τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους, ουσιαστικά τον διευρύνει και τον εδραιώνει. 

·        Το Δικαστικό Σύστημα Επενδύσεων (ICS) της CETA παρέχει δικαιώματα στους επενδυτές που μπορούν να ασκήσουν κατά κόρον, αλλά δεν τους αναθέτει αντίστοιχες υποχρεώσεις. Δεν επιτρέπει στους πολίτες, τις κοινότητες ή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προβούν σε καταγγελίες όταν μια εταιρεία παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς, εργασιακούς, υγειονομικούς κανονισμούς, τους κανόνες ασφαλείας κτλ. Ενδέχεται επίσης να μην είναι συμβατό με τη νομοθεσία της ΕΕ, αφού δημιουργεί ένα παράλληλο νομικό σύστημα, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να παρακάμψουν τα υφιστάμενα δικαστήρια. Το ICS είναι ένα σύστημα που κάνει διακρίσεις επειδή παραχωρεί δικαιώματα στους ξένους επενδυτές, τα οποία δεν παρέχονται ούτε για τους πολίτες ούτε για τους εγχώριους επενδυτές. 

·         Οι όροι της CETA που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέσω της επιβολής κυρώσεων και είναι συνεπώς σε σύγκρουση με τους όρους του εταιρικού δικαίου. Οι εν λόγω όροι είναι, λοιπόν, απλές δηλώσεις χωρίς βάρος και δεν αντισταθμίζουν τους κινδύνους που παρουσιάζουν άλλα κεφάλαια της συμφωνίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τα μέτρα για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. 

·         Η CETA περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις κυβερνήσεις όσον αφορά τις δυνατότητές τους να δημιουργήσουν δημόσιες υπηρεσίες, να τις διευρύνουν και να τις ρυθμίσουν και να αντιστρέψουν αποτυχημένες φιλελευθεροποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις. Η CETA αποτελεί την πρώτη συμφωνία της ΕΕ που καθιστά τη φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών κανόνα και τους κανονισμούς που αφορούν το δημόσιο συμφέρον εξαίρεση. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε προσκόμματα όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως το νερό, τα μέσα συγκοινωνίας, η πρόνοια, η υγειονομική περίθαλψη και υπονομεύει τις προσπάθειες παροχής δημόσιων υπηρεσιών που συμβαδίζουν με τους στόχους που τίθενται για το δημόσιο συμφέρον. 

         Μια ανεξάρτητη μελέτη που εστίασε στις οικονομικές συνέπειες της CETA προβλέπει ότι τόσο στον Καναδά όσο και στην Ευρώπη θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα υπήρχαν χωρίς τη συμφωνία, ενώ από τα σχετικά χαμηλά έσοδα θα επωφεληθούν κυρίως οι κεφαλαιούχοι και όχι οι εργαζόμενοι. Συνεπώς η εφαρμογή της CETA θα αυξήσει την ανισότητα. 

·         Μέσω της περαιτέρω φιλελευθεροποίησης των χρηματοοικονομικών αγορών και τον αυστηρό περιορισμό των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην εξάλειψη των βασικών παραγόντων που προκαλούν οικονομική αστάθεια και διασφαλίζουν την καλύτερη προστασία των καταναλωτών αλλά και του συνόλου της οικονομίας, η CETA καθιστά τον Καναδά και την ΕΕ πιο επιρρεπείς στις οικονομικές κρίσεις. 

·         Η CETA θα αυξήσει το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον Καναδά κατά τουλάχιστον 850 εκατομμύρια καναδικά δολάρια τον χρόνο (583 εκατομμύρια Ευρώ). Επιπλέον, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα περιορίσει τις εξουσίες του Καναδά και της ΕΕ, αποτρέποντάς τους να καταργήσουν τα πλεονάζοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιορίζουν την πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία. Κάποια από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχει το κείμενο της CETA προσομοιάζουν το κείμενο της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA), την οποία το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε το 2012. 

·         Οι κανόνες της CETA που αφορούν τη ρυθμιστική συνεργασία και την εγχώρια ρύθμιση θα επιβαρύνουν περαιτέρω τους νομοθέτες ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο των εκπροσώπων των επιχειρηματικών συμφερόντων στη διαδικασία της χάραξης πολιτικής υπονομεύοντας δυνητικά την χάραξη πολιτικής που είναι απαραίτητη για το δημόσιο συμφέρον. 

·         Και στις δύο όχθες του Ατλαντικού, η CETA θα εκθέσει τους αγρότες σε ανταγωνιστική πίεση που θα υπονομεύσει τη διαβίωσή τους χωρίς να επιφέρει ιδιαίτερα οφέλη στους καταναλωτές. Επιπλέον, θα αυξήσει τον έλεγχο των εταιρειών στους σπόρους, θα αποτελέσει πρόσκομμα στις πολιτικές που προωθούν την αγορά τοπικών προϊόντων και ενδέχεται να υποβαθμίσει τα υψηλά πρότυπα επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων, υποσκάπτοντας τις προσπάθειες προώθησης της βιώσιμης γεωργίας. 

·         Τα μέτρα προφύλαξης που προστατεύουν τους καταναλωτές, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον αμφισβητούνται με τη CETA με το πρόσχημα ότι είναι υπερβολικά επιβαρυντικά, δεν «τεκμηριώνονται επιστημονικά» ή αποτελούν μεταμφιεσμένα εμπορικά κωλύματα. Ούτε το κείμενο της CETA ούτε οι συνοδευτικές δηλώσεις δεν φροντίζουν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τον ρόλο της αρχής της προφύλαξης στην ευρωπαϊκή ρυθμιστική πολιτική, ενώ κάποιες ενότητες αναφέρονται σε συγκρουόμενες αρχές. 


Η CETA είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας απόλυτα κρυφών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην προηγούμενη καναδική κυβέρνηση και την προηγούμενη ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελικό κείμενο της CETA όπως και οι συνοδευτικές δηλώσεις αγνοούν σχεδόν όλες τις εύλογες και  πολύ εύστοχες τροποποιήσεις που πρότεινε η κοινωνία των πολιτών για να επισημάνει τα ελαττώματα της συμφωνίας. 

Η υφιστάμενη εκδοχή της CETA δεν αποτελεί μια προοδευτική εμπορική συμφωνία. Θα ήταν λάθος μας να εφαρμόσουμε αυτήν τη συμφωνία και να τη θέσουμε ως πρότυπο των μελλοντικών συμφωνιών τη στιγμή που περιέχει τόσους προβληματικούς όρους. Η CETA αποτελεί μια οπισθοδρομική και πιο παρεμβατική εκδοχή της παλιάς ατζέντας ελεύθερου εμπορίου, που εκπονήθηκε από και προς όφελος των μεγαλύτερων πολυεθνικών του κόσμου. Απαιτείται μια ριζική μεταβολή προς μια συμμετοχική εμπορική πολιτική με διαφάνεια, η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες των πολιτών και του πλανήτη. Η επικύρωση της CETA θα μας απομακρύνει πολύ από αυτήν την αναγκαία μεταβολή.

Καλούμε τις οργανώσεις, τα άτομα, τις συμμαχίες να συμμετάσχουν  οργανώνοντας αυτόνομες, αποκεντρωμένες δράσεις σε όλη την Ευρώπη την 21η Ιανουαρίου, ούτως ώστε το μήνυμα αυτό να ακουστεί πριν την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο. Αποσκοπούμε στην πραγματοποίηση ποικίλων δράσεων και στην έκφραση αλληλεγγύης ανά τον κόσμο που θα μας βοηθήσει να ενημερώσουμε, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο για να εμπλακούν ενεργά.
Ευρωπαϊκή Αποκεντρωμένη Ημέρα Δράσης κατά της CETA – 21 Ιανουαρίου 2017

[H μετάφραση έγινε από την Θεοδώρα Φιλοπούλου για την Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA Greece http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr Mail: stop.ttip.greece@gmail.com  | Στην Αθήνα η Δημόσια Δράση θα γίνει στο Σύνταγμα, Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 – ώρα 11:30]