Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικόλαο Βούτση | Συνεδρίαση – Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες


15 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:
τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου &
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες Νέας Γενιάς
Νικόλαο Βούτση

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση – Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες

Κύριε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε, ότι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, συνήλθε τo Πανελλαδικό Δίκτυο «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας», όπου συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την πορεία των διαπραγματεύσεων των Διατλαντικών Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, καθώς και την Προσωρινή Εφαρμογή της CETA (21 Σεπτεμβρίου 2017).

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την πλευρά του Βελγίου για τη νομιμότητα της CETA καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης της Ειδικής Επιτροπής στη Γαλλία, αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος και διεθνούς δικαίου (8 Σεπτεμβρίου 2017) για τις επιπτώσεις της CETA (και γενικότερα των εμπορικών συμφωνιών νέας γενιάς) στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, αποφασίσαμε να σας ζητήσουμε:

1. Να συγκαλέσετε την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες σε συνεδρίαση άμεσα, ώστε να συζητηθεί συνολικά η Συμφωνία και η Προσωρινή Εφαρμογή της και να εκδοθεί το Πόρισμα της Επιτροπής, που είναι και ο τελικός στόχος αυτής της Επιτροπής.

2. Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) θα ζητήσει από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να καταθέσουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την προσφυγή του Βελγίου, ζητάμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πάρει θέση και να ζητήσετε ενημέρωση από την Κυβέρνηση σχετικά με τις παρατηρήσεις και τη στάση που θα κρατήσει. Το αντικείμενο της προσφυγής αφορά τη συμβατότητα
του Investment Court System (ICS, Σύστημα Εταιρικής Επιδιαιτησίας) που περιλαμβάνει η CETA, με τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τα Συντάγματα των κρατών-μελλών. Το σύστημα εταιρικής επιδιαιτησίας αμφισβητεί τους δημόσιους θεσμούς επιδιαιτησίας, είναι σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και το νομοθετικό σώμα δεν μπορεί παρά να επιτελέσει το ρόλο του ζητώντας, τουλάχιστον, ενημέρωση.

3. Να αναθέσετε την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της CETA στην Ελλάδα, πριν κληθεί η Ελληνική Βουλή να πάρει θέση επί της συμφωνίας CETA.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε ένα κείμενο με τίτλο:

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Επικοινωνία – Πληροφορίες: Καίτη Μυλωνά
Mail: aikmilona@3volve.io |Τηλ. 6944251861

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣTΕΙ (9 βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)


Το υπόμνημα «H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣTΕΙ» στο οποίο περιγράφονται τα «9 βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», απευθύνεται στις Κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων και υπογράφεται από Δήμους, Περιφέρειες, Συνδικάτα, Αγροτικές Ενώσεις - Συνεταιρισμούς, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές - Καταναλωτικές Οργανώσεις, Φορείς - Πρωτοβουλίες και Δίκτυα Πολιτών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα το υπόμνημα διακινείται από τον Εθνικό Συντονιστή «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας - Για μια Αλληλέγγυα και Δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου».


stop.ttip.greece@gmail.com

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
2) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3) ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
4) ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣTΕΙ

(9 βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Εμείς  που υπογράφουμε το παρόν κείμενο: οι συλλογικοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τα εργατοϋπαλληλικά σωματεία, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι επιχειρηματικές ενώσεις, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, οι οικολογικές – περιβαλλοντικές – καταναλωτικές οργανώσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα κ.ά., καλούμε για μια θεμελιώδη αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τις τρέχουσες και μελλοντικές συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων της Ε.Ε.

Οι σύγχρονες εμπορικές συμφωνίες αυξάνονται ως προς τα πεδία εφαρμογής, περιορίζουν τον χώρο πολιτικής και χρειάζονται τη διαμόρφωση αρχών δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε όλα τα πεδία της κοινωνίας. Η CETA και η TTIP έχουν δείξει ότι ο τρόπος που οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που η Ε.Ε. τις οποίες διαπραγματεύεται και επικυρώνει σήμερα, ευνοεί τα συμφέροντα των εταιρειών και ότι απουσιάζουν δημοκρατικές διαδικασίες από την έναρξη των διαπραγματεύσεων έως και την επικύρωσή τους.

Από την έναρξη των διαπραγματεύσεων (η Ευρωπαϊκή επιτροπή) συμβουλεύονταν ευρέως  τα επιχειρηματικά λόμπυ, ενώ οι ομάδες δημοσίου συμφέροντος, οι βουλευτές, οι δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς και οι πολίτες δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση.

Σε αυτές τις διαδικασίες απουσιάζει η ευρεία δημοκρατική συμμετοχή και η μυστικότητα περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις (τα σχέδια κειμένων των κεφαλαίων της ΤΤΙΡ παραμένουν μυστικά ακόμη και σήμερα) και είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που οδηγούν σε αμφισβητήσεις σχετικά με την διαδικασία επικύρωσης της CETA.
Η εμπειρία της CETA και της TTIP κάνει αναγκαία την θεμελιώδη αλλαγή της υπάρχουσας διαδικασίας για το πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις εμπορίου και επενδύσεων της Ε.Ε.

Μόνο μια δημοκρατική και διαφανής διαδικασία από την αρχή και ταυτόχρονα σε επίπεδο Ε.Ε και κρατών μελών έχει την δυναμική να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων θα είναι επωφελείς και ως εκ τούτου θα λάβουν ευρύτερη αποδοχή.

Ο στόχος μας είναι να εκδημοκρατίσουμε την εμπορική πολιτική της Ε.Ε. με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών, της κοινωνίας των πολιτών, αναπτύσσοντας μια ευρεία δημόσια συζήτηση που διασφαλίζεται με μία διαφανή διαδικασία.

Η προώθηση μιας περισσότερο δημοκρατικής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε., είναι μέρος ενός ευρύτερου Ευρωπαϊκού κινήματος για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης.

Κατά την γνώμη μας η ακόλουθη κατευθυντήρια αρχή και τα 9 βήματα είναι αναγκαία για να επιτευχθούν δημοκρατικές πολιτικές και συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων της Ε.Ε.

Κατευθυντήρια Αρχή (για όλες τις εμπορικές συμφωνίες):
Το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να είναι ένα μέσο για την επίτευξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων.

Οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων δεν πρέπει να θέτουν ως κυρίαρχες προτεραιότητες την μεγιστοποίηση της απελευθέρωσης του εμπορίου και την μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δράσης, αλλά να συμβάλλει στους στόχους δημοσίου συμφέροντος, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η διασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλους, η προστασία της υγείας των πολιτών, η βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, η διασφάλιση δίκαιας φορολογίας και οικονομικής σταθερότητας.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η εμπορική πολιτική υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συνθηκών και συμφωνιών όπως την συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, τη Σύμβαση της Προστασίας των Ειδών στις διεθνείς συμφωνίες, τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (συμπερι-λαμβανομένων των ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων), τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τα εννέα βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ε.Ε:

1)      Ανοιχτή και διαφανής δημόσια διαβούλευση πριν οριστικοποιηθούν οι κατευθύνσεις για διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Επιτροπή πρέπει να ανοίγει μια ανοιχτή και διαφανή δημόσια διαβούλευση κατά την αρχική φάση που προηγείται της έναρξης των διαπραγματεύσεων και πριν διαμορφωθεί η εντολή για διαπραγματεύσεις. Η διαβούλευση πρέπει να είναι ανοιχτή και να μην προκαθορίζει τα αποτελέσματά της.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Σημαντικές εξελίξεις μόλις δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής για την CETA (21 Σεπτεμβρίου 2017)


Σημαντικές εξελίξεις μόλις δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής για την CETA (21 Σεπτεμβρίου 2017)

Το Βέλγιο ζητά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ECJ) σχετικά με την νομιμότητα της συμφωνίας CETA, ενώ ειδική επιτροπή στη Γαλλία δημοσιεύει τα αποτελέσματα μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Όσοι και όσες έχουμε παρακολουθήσει τις εξελίξεις σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς, θυμόμαστε τη στάση της Βαλλονίας κατά την υπογραφή της CETA τον Οκτώβριο του 2016.

Τότε το μικρό κρατίδιο του Βελγίου, προσωρινά μπλόκαρε την υπογραφή της συμφωνίας θέτοντας αντιρρήσεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν το μηχανισμό διαιτησίας, καθώς εκτιμούσε πως θα υπάρξουν επιπτώσεις στην ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων κρατών, σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

Η συμφωνία τελικά υπεγράφη με την Βαλλονία να θέτει ως βασική προϋπόθεση οι επίμαχες διατάξεις που κυρίως αφορούν τις επενδύσεις και τον μηχανισμό διαιτησίας, ICS, να εξαιρεθούν από την προσωρινή εφαρμογή και να εξεταστούν από το ECJ ως προς την συμβατότητα τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, με την προσωρινή εφαρμογή της CETA να ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η κυβέρνηση του Βελγίου έρχεται να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, υποβάλλοντας τη συμφωνία προς εξέταση νομιμότητας από το ECJ, με βασικότερα θέματα την πιθανή παραβίαση αρχών όπως:

· Το δικαίωμα προσφυγής των ευρωπαίων πολιτών στα διαιτητικά δικαστήρια,

· Της αρχής της ισότητας όλων απέναντι στον νόμο,

· Την πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα,

· Και τέλος ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων που εγκύπτουν σχετικά με την διαδικασία επιλογής και αμοιβής των διαιτητών - «δικαστών».

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως το κράτος του Βελγίου δεν παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ ή κατά των συμφωνιών, όμως η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επιφέρει ανατροπές τόσο για την CETA όσο και για όσες μελλοντικές συμφωνίες νέας γενιάς που περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις. 

Ειδικοί αναλυτές όπως ο Νίκος Λαβράνος, (EFILA, think tank), εκτιμούν ότι η απόφαση του ECJ θα θέσει τέλος στον μηχανισμό διαιτησίας, κυρίως για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ενδεικτικό είναι πως οι θεσμοί της Ε.Ε. απέφυγαν έως σήμερα να ζητήσουν τη σχετική γνωμοδότηση από το ECJ υπό τον φόβο μιας αρνητικής απάντησης. 

Παράλληλα, στην Γαλλία, ειδική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα υγείας περιβάλλοντος και διεθνούς δικαίου, εξέδωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις της CETA (και γενικότερα των εμπορικών συμφωνιών νέας γενιάς) στο περιβάλλον και την υγεία. Όπως δήλωσαν σχετικά «η CETA δεν βάζει ως προτεραιότητα προβληματισμούς που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία» καθώς δεν περιλαμβάνονται σαφείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Εν αναμονή των εξελίξεων, το μόνο βέβαιο είναι πως τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαιτέρα στενά με την προσωρινή εφαρμογή να ξεκινάει, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, όπου τίθενται σε ισχύ το 90% των διατάξεων της συμφωνίας. 

Για άλλη μια φορά φαίνεται να επιβεβαιώνονται τα κινήματα από όλη την Ευρώπη ενάντια στις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς και την επεκτατική νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και ενώ μετράμε μικρές νίκες δεν μένει παρά να συνεχίσουμε, καθώς όπως φαίνεται, όλα θα κριθούν στην επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Η συντονισμένη προσπάθεια συνεχίζεται καθώς δεν επαναπαυόμαστε από την εμπλοκή του ECJ που όπως φαίνεται θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να καταλήξει σε ετυμηγορία. 

ΠΗΓΕΣ: 

Κωνσταντίνος Κουτσονικόλας, 
Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας – για μια αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP CETA, TTIP, TISA | ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ για μια Αλληλέγγυα και Δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο Δίκαιου εμπορίου

Διαβάστε - κατεβάστε το φυλλάδιο με τις προτάσεις ΕΔΩ.

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP CETA, TTIP, TISA

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ για μια Αλληλέγγυα και Δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο Δίκαιου εμπορίου                                 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει εδώ και 5 χρόνια σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη τριών διατλαντικών συμφωνιών και συγκεκριμένα, της CETA  με τον Καναδά, της TTIP με τις ΗΠΑ, και της TISA  Συμφωνία Εμπορίου σε Υπηρεσίες  και  συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ με 50 άλλες χώρες του κόσμου.
Γενικότερα, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των χωρών και των τοπικών κοινωνιών, στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, στην δίκαια και προοδευτική φορολογία, στην πλήρη απασχόληση για όλους, στις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, στην διεθνή σύμβαση για την βιοποικιλότητα και στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ.
 Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι συμφωνίες αυτές θα έχουν δραματικές επιπτώσεις για τη δημοκρατία, την κοινωνία, τα κοινά αγαθά και το περιβάλλον με την εξουσία που δίνουν στις πολυεθνικές εταιρείες και με τα όσα προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι επίσημες διακηρύξεις αναφέρουν ότι αυτές οι συμφωνίες θα οδηγήσουν σε αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου, σε οικονομική μεγέθυνση και σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, οι συμφωνίες συντάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ιδιωτικοποίηση των κοινών αγαθών να γίνει ουσιαστικά μη αναστρέψιμη και οι κερδισμένοι αυτών των συμφωνιών να είναι οι πολυεθνικές εταιρείες και όχι οι πολίτες.
Η προώθηση αυτών των συμφωνιών αποτελεί ουσιαστικά ένα ανώτερο στάδιο εφαρμογής των πλέον ακραίων πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού σε πλανητική κλίμακα, με έμφαση όχι μόνο στον ακρωτηριασμό του δημόσιου τομέα και στη δραματική περικοπή των κοινωνικών δαπανών, αλλά ιδιαίτερα στην εμπέδωση της ανεξέλεγκτης ασυδοσίας κυρίως των πολυεθνικών εταιρειών και της ιδιωτικοποίησης των κοινών αγαθών, επιχειρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας στα χέρια των πολυεθνικών, εγκαθιστώντας έτσι μια εταιρειοκρατία στη θέση της δημοκρατίας.

Κρίνουμε και αξιολογούμε όλες τις διεθνείς συμφωνίες με βάση τις 10 ακόλουθες αρχές του Ευρωπαϊκού  κινήματος :
1.    Διεκδικούμε όρους εμπορίου και προϊόντων που διασφαλίζουν τις καλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, που ωφελούν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Η υπεράσπιση της αρχής της προφύλαξης (άρθρο 191 συνθήκης Λισαβόνας) και η αποτροπή της ρυθμιστικής συνεργασίας που μειώνει τις προδιαγραφές, είναι σημαντικές σε αυτήν την κατεύθυνση.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9/2017: ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP TTIP, CETA, TISA


Το καλοκαίρι της ανάπαυλας πέρασε και φθάσαμε στην προγραμματισμένη ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP TTIP, CETA, TISA αυτήν την ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9/2017 και ώρα 7.30 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Θα συζητήσουμε για τον συντονισμό των δράσεών μας με το Πανελλαδικό και Πανευρωπαικό Δίκτυο κινημάτων για 'μιά άλλη Ευρώπη της Αλληλεγγύης και της δημοκρατίας σε έναν άλλο κόσμο δίκαιου Εμπορίου'.

Έχει επίσης εκδοθεί και αναπαραχθεί και το έντυπο που το Θεσσαλικό Δίκτυο συνδιαμόρφωσε , θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή στην συνάντηση, για ακόλουθη διάχυση των κοινών ιδεών και δράσεών μας

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Η συμφωνία CETA απειλεί την ευρωπαϊκή προστασία απέναντι στα φυτοφάρμακα


Η συμφωνία CETA απειλεί την ευρωπαϊκή προστασία απέναντι στα φυτοφάρμακα


Bικτωρία Αποστολοπούλου - ΠΗΓΗ ypaithros.gr [ΕΔΩ]


Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) θα μειώσει τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων που εισάγονται στην ΕΕ, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Κέντρου για το Διεθνές Περιβαλλοντικό Δίκαιο (CIEL).

Το κέντρο αναφέρει πως η εξασθένιση των προτύπων ελέγχου θα αυξήσει την έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε επικίνδυνα φυτοφάρμακα, καθώς η εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων μεταξύ των δύο χωρών θα μειώσει τους κανονισμούς της ΕΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στα πολύ χαμηλότερα πρότυπα του Καναδά.

«Σε μια εποχή που όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι απαιτούνται περισσότερα μέτρα για την προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη από επικίνδυνες χημικές ουσίες, η CETA απειλεί την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά, εξαλείφοντας την προληπτική προσέγγιση της ΕΕ στη διαχείριση των φυτοφαρμάκων», αναφέρει η Layla Hughes, μία από τους κεντρικούς συντάκτες της έκθεσης του CIEL.

Ο κεντρικός στόχος της CETA είναι να μειώσει τα εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών, εξαλείφοντας τους ασυμβίβαστους κανονισμούς. Η κατάργηση, όμως, των εμποδίων σημαίνει συχνά την άρση των κανονισμών που προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Ο Καναδάς έχει ιδιαίτερα χαλαρούς νόμους σχετικά με τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων, ενώ η ΕΕ έχει μερικούς από τους ισχυρότερους στον κόσμο. Η τελευταία έκθεση του CIEL υποστηρίζει ότι αυτή η ανισορροπία θα οδηγήσει πιθανώς σε μείωση των προτύπων της ΕΕ για να καλύψει αυτούς του Καναδά και όχι το αντίστροφο.

Έχοντας ήδη λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η CETA χρειάζεται μόνο έγκριση από το Καναδικό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ για επικύρωση.

Οι διαφορές

Μία από τις διαφορές ανάμεσα στην ΕΕ και στον Καναδά είναι η χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών στα φυτοφάρμακα. Για παράδειγμα, η ΕΕ απαγορεύει τη χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών στα φυτοφάρμακα, που επιτρέπονται στον Καναδά. Μια επανεξέταση του 2015 εντόπισε σχεδόν 40 δραστικές ουσίες που εγκρίθηκαν για χρήση στον Καναδά, αλλά απαγορεύτηκαν από την ΕΕ. Επίσης, πάνω από 1.000 καταχωρισμένα φυτοφάρμακα στον Καναδά περιέχουν ουσίες απαγορευμένες στην ΕΕ και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες.

Μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα υπολειμμάτων

Ακόμα μία διαφορά ανάμεσα στην ΕΕ και στον Καναδά είναι τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα υπολειμμάτων. H EE έχει, γενικά, τα ισχυρότερα πρότυπα σχετικά με τα μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα είδη διατροφής. Για πολλά φυτοφάρμακα, αντίθετα, ο Καναδάς επιτρέπει υψηλότερα επίπεδα υπολειμμάτων από ό,τι η ΕΕ. Συγκεκριμένα, στην ΕΕ, το προεπιλεγμένο όριο είναι δέκα φορές χαμηλότερο από ό,τι στον Καναδά. Οι διαφορές αυτές είναι πιθανόν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ.

Ασφάλεια καταναλωτών

Αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος αποτελεί η μείωση της προστασίας από τους χημικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDCs) στη νομοθεσία της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα.

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (EDCs) είναι χημικά προϊόντα που επιδρούν στο ορμονικό σύστημα των ζώων και των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτόν, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, οι ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ήδη εξετάζουν τους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Ο Καναδάς, με βάση την εμπορική συμφωνία CETA, αναφέρει πως τα προτεινόμενα κριτήρια για τον έλεγχο των EDCs μπορούν να διαταράξουν τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την καναδική και παγκόσμια αγορά στην ΕΕ. Γι’ αυτό ο Καναδάς ζητά από την ΕΕ να επανεξετάσει τα κριτήρια ελέγχου σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Οι αγρότες στην Ελλάδα ανησυχούν ||| Καθησυχάζει τους παραγωγούς φέτας η Επιτροπή ||| Η φέτα θεωρείται ο «λευκός χρυσός» της ελληνικής οικονομίας ||| Greeks fear they will lose their ‘white gold’ with CETA


[Η φέτα θεωρείται ο «λευκός χρυσός» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα παράγει περίπου 120.000 τόνους φέτας ετησίως.]

ΠΗΓΗ: EURACTIV  | Το άρθρο στα αγγλικά ΕΔΩ.


Η μερική προστασία της φέτας στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά συνιστά «πρωτοφανή επιτυχία» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επισημαίνει ότι το εναλλακτικό σενάριο είναι να μην υπήρχε καμία προστασία.

Παράλληλα, τονίζει ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρία στους Έλληνες παραγωγούς να επισημάνουν στους Καναδούς καταναλωτές την ποιότητα της «μόνης και αληθινής φέτας».

Οι αγρότες στην Ελλάδα ανησυχούν για την τύχη της φέτας στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, αφού η ΕΕ δεν κατάφερε να την προστατεύσει πλήρως στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών CETA με τον Καναδά.

Η φέτα θεωρείται ο «λευκός χρυσός» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα παράγει περίπου 120.000 τόνους φέτας ετησίως.

Επί του παρόντος, η χώρα εξάγει περίπου 500 τόνους φέτας στον Καναδά ετησίως. Μετά την εμπορική συμφωνία μεταξύ των Βρυξελλών και της Οτάβας, οι καναδικές εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν και να εμπορεύονται «καναδική φέτα» στη χώρα τους.

Η συμφωνία CETA προστατεύει περισσότερες από 140 γεωγραφικές ενδείξεις από όλη την Ευρώπη. Αλλά στην περίπτωση των τυριών φέτα – καθώς και των Asiago, Gorgonzola, Fontina και Munster – οι Καναδοί μπορούν να παράγουν και να πουλάνε την «δική τους φέτα» στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα προϊόντα όπως η φέτα, η οποία προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του καθεστώτος ποιότητας της ονομασίας προέλευσης της ΕΕ, επομένως τα καναδικά τυριά που φέρουν την ονομασία φέτα δεν μπορούν να εισέλθουν στην Ευρώπη.

Ωστόσο, οι καναδοί παραγωγοί που άρχισαν να χρησιμοποιούν την ετικέτα φέτας στην εγχώρια αγορά πριν από το 2013 θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να το κάνουν.

Από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η CETA, οι Καναδοί παραγωγοί θα υποχρεωθούν επίσης να προσθέσουν στις ετικέτες τους διατυπώσεις όπως «είδος», «τύπος», «στυλ» ή «απομίμηση», σε συνδυασμό με ευανάγνωστη και ορατή ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης του λόγω προϊόντος.

«Δεν θα επιτρέπεται καμία αναφορά του τύπου Greek feta ή και ακόμα Greek style feta ή ελληνικές σημαίες σε Καναδούς παραγωγούς,» επισημαίνει η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή.

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εταιρείες που παράγουν γνήσια φέτα θα μπορούν να εξάγουν στον Καναδά.

Φέτα από αγελαδινό

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας κ. Τάκης Πεβερέτος είπε στην EURACTIV ότι η έλλειψη πλήρους προστασίας για τη φέτα στη συμφωνία για τον Καναδά είναι «απαράδεκτη».

«Είναι το βομβαρδιστικό των εξαγωγών μας όχι μόνο για το τυρί αλλά και για άλλα προϊόντα […] λαμβάνοντας υπόψη ότι εξάγουμς 52,000 τόνους ετησίως που φέρνουν 350 εκ ευρώ στο ισοζύγιο,» τόνισε.

Για τον κ Πεβερέτο, προκύπτουν δύο ζητήματα από την CETA και το μέλλον της φέτας.

Η φέτα παρασκευάζεται μόνο με πρόβειο γάλα (70%) και κατσικίσιο (30%). «Με τη συμφωνία CETA, οι καναδοί θα είναι σε θέση να παράγουν και να πουλήσουν φέτα από αγελαδινό γάλα», δήλωσε ο Έλληνας αγρότης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας Νίκος Παλάσκας χαρακτήρισε τη φέτα ως το «λευκό χρυσό» της ελληνικής οικονομίας.

«Το πρόβλημα είναι πως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο έχουν συγκεκριμένα τυροκομεία και έτσι θα πνίξουν την αγορά με φέτα αγελαδινή, ενώ το γάλα θα προέρχεται από ζώα που τρώνε μεταλλαγμένες ζωοτροφές με αποτέλεσμα να ξεκληρίσουν την κτηνοτροφία της Ελλάδας,» είπε.

Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν υποσχέθηκε να αναθεωρήσει την υπόθεση της φέτας μετά από πέντε χρόνια. Ωστόσο, οι Έλληνες φοβούνται ότι θα είναι ήδη πολύ αργά.

«Η δέσμευση του Χόγκαν δεν είναι καθόλου χρήσιμη […] Οι καταναλωτές θα συνηθίσουν να τρώνε τυρί από αγελαδινό γάλα και θα θεωρούν ότι είναι φέτα», σημείωσε ο Πεβερέτος, προσθέτοντας ότι η περίπτωση της φέτας πρέπει να επανεξεταστεί σε ένα χρόνο το πολύ.

Την ίδια άποψη συμμερίζεται και η Ένωση Βιομηχανιών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, η οποία ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή χρησιμοποίησε το πενταετές επιχείρημα ως «δόλωμα» για να κρατήσει την ελληνική κυβέρνηση στο πλευρό της.

Μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Η κατάσταση των Εμπορικών Συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης | The State of EU Trade - OVERVIEW OF FTA AND OTHER TRADE NEGOTIATIONS


Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει και υπογράφει πολλές και με διαφορετικά μέρη εμπορικές συμφωνίες. Δεν είναι μόνο οι γνωστές CETA (μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά), TTIP (μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ), TiSA (για τις υπηρεσίες). Έχουν δρομολογηθεί και άλλες συμφωνίες που βρίσκονται σε αρχικά ή προχωρημένα στάδια.

Περισσότερα διαβάστε ΕΔΩ και αναλυτικότερα ΕΔΩ OVERVIEW OF FTA AND OTHER TRADE NEGOTIATIONS 

Είναι προφανές ότι το κίνημα STOP TTIP CETA TiSA Greece, αλλά και το Πανευρωπαϊκό Κίνημα που έχει αναπτυχθεί από το 2014 και μετά ενάντια στις ληστρικές συμφωνίες, οφείλει να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και τη στρατηγική του και να εξετάσει ολιστικά το θέμα των εμπορικών συμφωνιών - "Για μια Αλληλέγγυα και Δημοκρατική Ευρώπη σε έναν Κόσμο Δίκαιου Εμπορίου".

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο στη συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες 11 -12 Μαΐου 2017 [ΕΔΩ] και έχουν δρομολογηθεί διάφορες δράσεις για αμέσως μετά το καλοκαίρι. 

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Εμμανουήλ Ανυφαντάκης:Το τελευταίο SOS από τη φέτα μας| Οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Νότιο Αφρική και Καναδά

Αποτέλεσμα εικόνας για ποπ φετα

Ο ομότιμος καθηγητής Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τ.Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας, αναλύει την πολύ δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα το πιο εμβληματικό εμπορικό, και όχι μόνο, όνομα της χώρας μας, η φέτα από λανθασμένες ενέργειες και αποφάσεις αυτών που τα τελευταία έξι χρόνια διαχειρίστηκαν την τύχη της.

Πατώντας στο σύνδεσμο https://joom.ag/vDiL δείτε αναλυτικά:
 • Απόφαση του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(Δ.Ε.Κ.)
 • Συμφωνία Ε.Ε.-Νότιας Αφρικής
 • Συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά
 • Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την δημοσίευση των συμφωνιώνΤετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ISDS| Ένα εργαλείο του διεθνούς δικαίου & η Αρχή της απαλλοτρίωσης| Δήμοι & ιδιώτες ''συζητούν'' για τα αστικά απόβλητα

Αποτέλεσμα εικόνας για ISDS
Καθώς κάποιοι δήμοι και περιφέρειες της χώρας σπεύδουν να απαλλαγούν από τη βάσανο της αποκομιδής και διαχείρισης των σκουπιδιών παραδίδοντας τη «δουλειά» σε ιδιωτικές εταιρείες, καλό θα ήταν οι αιρετοί άρχοντες να ξανααναλογιστούν τις συνέπειες των αποφάσεών τους.
Αν μια δημοτική ή περιφερειακή αρχή διαπιστώσει ύστερα από κάποια χρόνια ότι η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των σκουπιδιών, της ύδρευσης, των συγκοινωνιών, του ηλεκτρισμού κ.λπ. δεν απέφερε τις χαμηλότερες τιμές, τις αναγκαίες επενδύσεις και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που αυτή υποσχόταν και θελήσει να ξαναπάρει τον έλεγχό τους, τότε το πιο πιθανό ότι τόσο η ίδια όσο και η κυβέρνηση της χώρας θα βρεθούν πιθανότατα προ μεγάλων μπελάδων, μπορεί να συρθούν σε διεθνή δικαστήρια και να υποχρεωθούν σε αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων.
Αιτία, ο μηχανισμός ISDS (Investor-State Dispute Settlement), δηλαδή Επίλυση Διαφορών Επενδυτή-Κράτους, ένα εργαλείο του διεθνούς δικαίου που δίνει το δικαίωμα σε έναν ξένο επενδυτή να προσφύγει στη διεθνή διαιτησία όταν θεωρήσει ότι οι αποφάσεις ενός δημόσιου φορέα στη χώρα όπου επενδύει βλάπτουν τα συμφέροντά του.
Ο μηχανισμός βρίσκεται σε όλες τις νέες πολυμερείς συμφωνίες διεθνούς εμπορίου (NAFTA, CETA, TTIP) και αποτελεί πυρήνα των περισσότερων από τις 2.600 διεθνείς (στην πλειονότητά τους διμερείς) συμφωνίες που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Στην δημοσιότητα απόρρητα κείμενα της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ε.Ε. – Ιαπωνίας, γνωστής ως JEFTA1

Αποτέλεσμα εικόνας για εμπορική συμφωνία Ε.Ε – Ιαπωνίας

Για μια ακόμη φορά κατάφερε η Greenpeace να δώσει στην δημοσιότητα απόρρητα κείμενα των διεθνών και εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε με τρίτες χώρες
Το ολλανδικό γραφείο της Greenpeace διέρρευσε στις 23 Ιουνίου 200 σελίδες από μέχρι σήμερα μη δημοσιευμένα κεφάλαια της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Ε.Ε. – Ιαπωνίας, γνωστής ως JEFTA1. Το περιεχόμενο των κειμένων αποκαλύπτει την παταγώδη αποτυχία της Ε.Ε. να προωθήσει τη διαφάνεια και υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας μέσω των εμπορικών συμφωνιών. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική δέσμευση2 της Ε.Ε. έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από τις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε. με τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Τα περισσότερα κείμενα που διέρρευσαν προέρχονται από τη χρονική περίοδο πριν τον 18ο γύρο διαπραγματεύσεων, δηλαδή μεταξύ του τέλους του 2016 και των αρχών του 2017. Ο στόχος είναι η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Η συμφωνία με την Ιαπωνία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που κλείνει η Ε.Ε., καθώς θα καλύπτει διπλάσιο εμπορικό όγκο σε σχέση με τη CETA, την αντίστοιχη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Ε.Ε. με τον Καναδά.
“Η νέα διαρροή από το κείμενο μίας ακόμα συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, αποδεικνύει ότι η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται στα κρυφά αξίες αδιαπραγμάτευτες, όπως η δημοκρατία, η διαφάνεια, η υγεία μας, το περιβάλλον και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Η Ε.Ε. πρέπει να σταματήσει να ξεπουλάει τις αρχές της στις επιχειρήσεις και να προχωρήσει σε συμφωνίες που προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον”, δήλωσε η Ναταλία Τσιγαρίδου, υπεύθυνη της εκστρατείας ενάντια στις TTIP, CETA, TiSA στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.
Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποδείξει ότι αυτή η συμφωνία είναι υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση του συνόλου του κειμένου της συμφωνίας. Επιπλέον, οφείλει να διασφαλίσει ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της Ε.Ε. θα συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία. Κυρίως όμως, δεν πρέπει να ξεχάσει το σημαντικότερο: το εμπόριο είναι ένα μέσο για την επίτευξη ευημερίας για τους ανθρώπους και τον πλανήτη και όχι αυτοσκοπός.

Ακόμα λιγότερη διαφάνεια

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Μεγάλη διαδήλωση ενάντια στις εμπορικές συμφωνίες CETA TTIP στο Αμβούργο 7 & 8 Ιουλίου με αφορμή τη σύνοδο G20 | Εκδήλωση των NatureFreunde Deutschlands (ΦτΦ Γερμανίας) στο Βερολίνο

[Φωτ. αρχείου]

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2017 οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ Γερμανίας διοργανώνουν εκδήλωση για τις εμπορικές συμφωνίες CETA TTIP  και τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διαδήλωσης στο Αμβούργο κατά τη διάρκεια της συνόδου των G20.

Για την εκδήλωση των  NatureFreunde Deutschlands  [ΕΔΩ]

Για τη σύνοδο των  G20 7 & 8 Ιουλίου 2017 ΕΔΩ 


Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Μεγάλη διαδήλωση κατά της CETA στη Μαδρίτη | Συμμετείχαν 400 συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις | Σάββατο 3 Ιουνίου

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της συμφωνίας CETA στη Μαδρίτη

Άνθρωποι από περισσότερες από 400 συνδικαλιστικές, αγροτικές και κοινωνικές οργανώσεις έλαβαν μέρος στη διαμαρτυρία για να ζητήσουν από την ισπανική κυβέρνηση να καταψηφίσει τη CETA.

Βασικά συνθήματα στη διαδήλωση:
 • «Η δημοκρατία και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν πωλούνται αλλά υπερασπίζονται»  
 • «Ενάντια στην Ευρώπη των ανισοτήτων».
Οι διαδηλωτές εκτιμούν ότι η CETA θα διαταράξει τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το περιβάλλον, το εργατικά και καταναλωτικά δικαιώματα κλπ.

Βίντεο ΕΔΩ

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ[Φωτ. "Αρης Παύλος" - ΤΟ ΠΕΛΙΤΙ]

-------
 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1/6/2017

Στην Πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11 και 12 Μαΐου 2017 στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχα, δηλώσαμε ότι δεν είμαστε γενικά κατά των διεθνών εμπορικών συμφωνιών που μειώνουν δασμούς και ποσοστώσεις σε μη ευαίσθητους τομείς και είμαστε υπέρ του διεθνούς εμπορίου εφόσον συμβάλλει σε μειώσεις τιμών καταναλωτή και σε ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων χωρών και περιφερειών. Είμαστε για αυτό υπέρ των ρυθμιζόμενων διεθνών αγορών προς όφελος των λαών, από προοδευτικές δυνάμεις και κατά των νεοφιλελεύθερων αυτορρυθμιζόμενων αγορών που ευνοούν την κερδοσκοπία των καρτέλ των μονοπωλιακών πολυεθνικών εταιρειών και κατά ενός κόσμου με εμπορικούς πολέμους ακροδεξιού  χαρακτήρα.

Ειδικότερα οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες πρέπει να συμβάλλουν στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, στην δίκαια και προοδευτική φορολογία, στην πλήρη απασχόληση για όλους, στις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, στην διεθνή σύμβαση για την βιοποικιλότητα και στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Κρίνουμε και αξιολογούμε όλες τις διεθνείς συμφωνίες με βάση τις 10 ακόλουθες αρχές του Ευρωπαϊκού  κινήματος.

 1. Διεκδικούμε όρους εμπορίου και προϊόντων που διασφαλίζουν τις καλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, που ωφελούν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Η υπεράσπιση της αρχής της προφύλαξης (άρθρο 191 συνθήκης Λισαβόνας) και η αποτροπή της ρυθμιστικής συνεργασίας που μειώνει τις προδιαγραφές, είναι σημαντικές σε αυτήν την κατεύθυνση. 
 2. Οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να συμβάλλουν στην βιώσιμη γεωργία. Ιδιαίτερα η γεωργία των τοπικών κοινωνιών, βιολογική και ΠΟΠ προϊόντων, με δικαίωμα χρήσης τοπικών ποικιλιών σπόρων, συμβάλλει στην ποιοτική και υγιεινή διατροφή, στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην απασχόληση, σε αντίθεση με την εντατική βιομηχανοποιημένη γεωργία μεταλλαγμένων,  μονοκαλλιεργειών και βιοκαυσίμων που καταστρέφουν τους τοπικούς φυσικούς και υδάτινους πόρους. Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020 σε παραγωγική, περιβαλλοντική και κοινωνική κατεύθυνση με ρυθμιζόμενες αγορές περιορισμού των διακυμάνσεων τιμών των χρηματιστηριακών αγροτικών προϊόντων για αποτροπή κερδοσκοπίας των πολυεθνικών. Αυξημένη προστασία από ανεξέλεγκτες εισαγωγές εταιρικών προϊόντων ανταγωνιστικών σε προϊόντα τοπικών παραγωγικών συστημάτων και Γεωγραφικών ενδείξεων που  προστατεύουν την τοπική βιοποικιλότητα και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και συμβάλλουν στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη όπως η ΠΟΠ φέτα (η CETA προστατεύει μόνο 173 τρόφιμα από τα 1300 της ΕΕ), τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή που υποκαθιστούν μεταλλαγμένες εισαγόμενες ζωοτροφές κυρίως σόγιας, κλπ. Hδη οι προβλέψεις της CETA για δυνατότητα να παράγουν οι Καναδοί trademark feta made in Canada η feta style και η αύξηση των ποσοστώσεων για εισαγωγές δημητριακών και χοιρινού και βοδινού κρέατος από Καναδά έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών παραγωγού των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προϊόντων. Ειδικότερα αν περάσει από την Ελληνική βουλή η συμφωνία της CETA όπως προτείνεται, θα έχει ως επιπτώσεις εκτός από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την παραπλάνηση των καταναλωτών και τον κίνδυνο να καταστεί κοινή ονομασία η Φέτα και να χάσει την ΠΟΠ προστασία της, σύμφωνα με το άρθρο 24 TRIPS του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 3. Oι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων δεν πρέπει να δίνουν ειδικά δικαιώματα στις πολυεθνικές εταιρείες να μηνύουν κράτη για απώλεια κερδών τους σε υπερεθνικά εταιρικά δικαστήρια (ISDS).
 4. Αποφυγή φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών, με πρόβλεψη οι φόροι να πληρώνονται όπου δημιουργείται η προστιθέμενη αξία και να έχουν μια ελάχιστη κοινή βάση διεθνώς.
 5. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την αλυσίδα  παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ του 2011 (κατώτερος μισθός, συνθήκες εργασίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις, κοινωνικά δικαιώματα κλπ).
 6. Οι εμπορικές συμφωνίες να συμβάλλουν στην αποτροπή της κλιματικής καταστροφής σύμφωνα με την συνθήκη των Παρισίων του 2015 του ΟΗΕ, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μειώνοντας τα ορυκτά καύσιμα. Η πολιτική της ουδετερότητας που προωθεί η TISA μας βρίσκει αντίθετους.
 7. Ζητάμε να εξαιρούνται οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες (ύδρευσης, άρδευσης, διάθεσης απορριμμάτων, προμηθειών και ενέργειας) από ιδιωτικοποιήσεις στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών. Οι αποτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις της τελευταίας κυρίως δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα οδήγησαν στις πρόσφατες επαναδημοτικοποιήσεις των υπηρεσιών ύδρευσης σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ουγγαρία, των δικτύων ενέργειας σε Γερμανία και Φιλανδία και  μεταφορών σε Αγγλία και Γαλλία.
 8. Ζητάμε όρους δίκαιου εμπορίου ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου και οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να επεξεργάζονται τις πρώτες ύλες αγροτικών προϊόντων σε τρόφιμα και είδη χειροτεχνίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, υποστηριζόμενες σε τεχνογνωσία, καινοτομία και οικονομική ρευστότητα.
 9. Η εμπορική πολιτική της Ε.Ε. πρέπει να απομακρύνει την επιρροή των πολυεθνικών λόμπυ και να γίνει διαφανής με την συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικές, επιστημονικές οργανώσεις και φορείς της αυτοδιοίκησης), του ευρωκοινοβουλίου και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων, σε όλα τα στάδια διαπραγμάτευσης και αξιολόγησής τους, με τροποποίηση του άρθρου 207 της συνθήκης της Λισαβόνας.
 10. Αγωνιζόμαστε για μια δημοκρατική Ευρώπη όπου να «Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα προοδευτικά» - Τα κράτη μέλη και οι θεσμοί τους να συνεργαστούν ισότιμα και να μοιραστούν περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς. Για μια Ε.Ε. πολλών εθνικών και περιφερειακών ταυτοτήτων (και όχι πολλών ταχυτήτων) με συγκλίσεις ομοσπονδιακού χαρακτήρα σε  φορολογική - δημοσιονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική υπέρ των λαών της Ευρώπης. Με  δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου των ευρωπαίων πολιτών και των κινημάτων τους, με τροποποίηση των συνθηκών για ενιαία δημοψηφίσματα σε επίπεδο ΕΕ, ενιαία εκλογή ευρωβουλευτών σε επίπεδο Ε.Ε., ενιαία έγκριση συνθηκών και διεθνών εμπορικών συμφωνιών από ευρωκοινοβούλιο και εθνικά κοινοβούλια και δημοψηφίσματα πολιτών, ενιαίο σύνταγμα της Ευρώπης των λαών και πολιτών.

 Η CETA είναι ο δούρειος ίππος που αν περάσει δημιουργεί  αρνητικό προηγούμενο με τα άρθρα της για τις εμπορικές συμφωνίες που ακολουθούν (N. Aφρική, Σιγκαπούρη, ΤΤΙΡ, Iαπωνία, Αυστραλία, Τουρκία κλπ).
Για αυτό είναι  σημαντικός ο αγώνας μας για να μην εγκριθεί η CETA από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να πάει για επαναδιαπραγμάτευση με όρους δίκαιου εμπορίου.

Γιώργος  Εμμανουήλ
Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων και Πολιτών STOP CETA TTIP TiSA