Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 37 ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ποπ φετα ceta

Δημιουργείται κοινή επιτροπή αγώνα για τα προϊόντα ΠΟΠ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ 37 ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29/5/2017

Η κοινή επιτροπή αγώνα πλήρους κατοχύρωσης των ΠΟΠ προϊόντων και της Φέτας στην οποία συμμετέχουμε απέστειλε στις 20 Μαρτίου 2017 ενυπόγραφο κοινό Υπόμνημα 37 φορέων κτηνοτρόφων, τυροκόμων, αυτοδιοικητικών, κοινωνικών οργανώσεων και του Δικτύου φορέων και πολιτών STOP CETA TTIP TiSA, στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ακολούθως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Με το υπόμνημα αυτό ενημέρωσε για τους κινδύνους εκτός από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την παραπλάνηση των καταναλωτών, η Φέτα να καταστεί κοινή ονομασία και να χάσει την ΠΟΠ προστασία της, ζητώντας για αυτό την επαναδιαπραγμάτευση για πλήρη κατοχύρωση της Φέτας στη CETA, στην Ν. Αφρική και σε όλες τις 46 διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που είναι υπό διαπραγμάτευση της ΕΕ.

Η απάντηση που λάβαμε στις 22 Μαΐου 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο υπόμνημα 37 φορέων που αποστείλαμε, αν και έχει θετικά στοιχεία όπως η αναγνώριση του κινδύνου που επισημαίναμε ως κίνημα να μετατραπεί η ΠΟΠ Φέτα σε κοινή ονομασία και η πρόσφατη κατοχύρωση της ΠΟΠ Φέτας σε εμπορικές συμφωνίες 12 χωρών και η δήλωση για προσπάθεια της EE να κατοχυρωθεί η ΠΟΠ Φέτα και στις ακόλουθες εμπορικές συμφωνίες, δεν μας καλύπτει όσον αφορά τον Καναδά και τις χώρες της Νότιας Αφρικής και ζητούμε την μη έγκρισή τους από την Ελληνική βουλή και την επαναδιαπραγμάτευσή τους για πλήρη κατοχύρωση της ΠΟΠ Φέτας και σε αυτές τις χώρες, όπως και σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες (TTIP, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, Τουρκία, ΠΓΔΜ κλπ) για πλήρη διασφάλιση του ΠΟΠ χαρακτήρα της Φέτας στην ΕΕ και διεθνώς.

Σας αποστέλλουμε:
1.      Την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα αγγλικά εδώ σε e-magazine 
2.      Την μετάφραση της ανωτέρω απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ελληνικά εδώ σε e-magazine
3.      Την επιστολή των 37 Ελληνικών φορέων στην οποία απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Εκ μέρους της «Κοινής επιτροπής αγώνα πλήρους κατοχύρωσης των ΠΟΠ προϊόντων και της Φέτας»

Γιώργος Εμμανουήλ  6978008917 | thessgeor@yahoo.gr

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Επιστολή σε Βουλευτές - Ευρωβουλευτές και στον Πρόεδρο της Βουλής | Βασικά συμπεράσματα από την πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των εμπορικών συμφωνιών CETA TTIP TiSA| Γιατί πρέπει να καταψηφίσετε τη CETA όταν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο


Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών

25 Μαΐου 2017
ΠΡΟΣ
·         Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ.Νικόλαο Βούτση
·         Βουλευτές και Ευρωβουλευτές (εκτός Χ.Α)
·         Συμμετέχοντες στην «Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών»
·         Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
·         Αρμόδια Υπουργεία.

ΘΕΜΑ:
o   Βασικά συμπεράσματα από την πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των εμπορικών συμφωνιών CETA TTIP TiSA
o   Γιατί πρέπει να καταψηφίσετε τη CETA όταν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Συνέχεια των δύο προηγούμενων επιστολών μας (6 και 19 Μαρτίου 2017) και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην «Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών» θεωρούμε καθήκον μας να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Στις 11 και 12 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε.: CETA (E.E.- Καναδά), TTIP (E.E.-HΠΑ), TiSA και άλλων 44 με αντίστοιχες χώρες του κόσμου που διαπραγματεύεται αυτήν την περίοδο η Ε.Ε..
Συμμετείχαν 114 εκπρόσωποι φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, αγροτών, εργαζομένων και αυτοδιοίκησης από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA (δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών) εκπροσώπησε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Γιώργος Εμμανουήλ.

Εκτιμήθηκαν ως σημαντικές επιτυχίες του πανευρωπαϊκού κινήματος:
1)      H συγκέντρωση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τριών (3) εκατομμυρίων υπογραφών ευρωπαίων πολιτών που διεκδικούν διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και υπεράσπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κατακτήσεων της Ευρώπης, καθώς και η δικαίωση του αγώνα με την πρόσφατη απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού δικαστηρίου που αναγνωρίζει το δικαίωμα γνώμης των Ευρωπαίων πολιτών, ενάντια στην απορριπτική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2)      Η ανάπτυξη του αγώνα αρχικά των 151 Ευρωπαϊκών δήμων και Περιφερειών που κήρυξαν τις περιοχές τους ελεύθερες από τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες που ιδιωτικοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διαχείρισης των νερών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος και σήμερα συμμετέχουν 1.500 Ευρωπαϊκοί Δήμοι.
3)      Η ανάπτυξη των αγώνων Ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων που διεκδικούν την υπεράσπιση της κοινοτικής αρχής της προφύλαξης, την προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και βιολογικών προϊόντων και πολιτικές τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, ενάντια στην καλλιέργεια και εμπορία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και ορμονούχων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ειδικότερα, αν περάσει από την Ελληνική βουλή η συμφωνία CETA, θα έχει ως επιπτώσεις μαζί με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και την παραπλάνηση των καταναλωτών. Κινδυνεύει να καταστεί κοινή ονομασία η φέτα και να χάσει την «Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης» προστασία της, σύμφωνα με το άρθρο 24 TRIPS του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
4)      Η μη εφαρμογή των εταιρικών δικαστηρίων των πολυεθνικών εταιρειών κατά την προσωρινή εφαρμογή της CETA από 1-7-2017 έως 30-6-2020, έως ότου εκδικαστεί η νομιμότητα και η συμβατότητά τους με τις Ευρωπαϊκές συνθήκες από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
5)      Η αναγνώριση από την Ε.Ε. υπό την πίεση του κινήματος, ότι οι διεθνείς εμπορικές συνθήκες της Ε.Ε. εμπίπτουν στο άρθρο 4 της συνθήκης της Λισαβόνας και είναι μικτής αρμοδιότητας της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων.
6)      Η δημιουργία και ο δημόσιος διάλογος του Προοδευτικού φόρουμ των συνεργαζόμενων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Πρασίνων, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και Ριζοσπαστών Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Τα μέλη του κινήματος δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον κοινό αγώνα τους στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Δικτύου συνεργαζόμενων φορέων διεκδικώντας ένα εμπόριο που δεν θα στοχεύει στην κερδοσκοπία των Πολυεθνικών, αλλά στη διασφάλιση εργασίας για όλους, σε ένα δίκαιο και προοδευτικό φορολογικό σύστημα, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό η εμπορική πολιτική πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, τις συμφωνίες για την βιοποικιλότητα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Διεκδικούμε:
Α) Ένα δίκαιο και διαφανές πολυμερές διεθνές εμπόριο σεβασμού του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, με την συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της αυτοδιοίκησης και των κοινοβουλίων και με συντονισμό μας με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.
Β) Tην μη έγκριση της CETA από τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών της ΕΕ.
Γ) Μία δημοκρατική Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Δ) Υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές,
Σας απευθύνουμε έκκληση να μην εγκρίνετε τη CETA όταν έρθει στο εθνικό Κοινοβούλιο για συζήτηση – ψήφιση.
------

Επικοινωνία: stop.ttip.greece@gmail.com | Γιώργος Εμμανουήλ  6978008917 – Κώστας Φωτεινάκης 6932638523 – Καίτη Μυλωνά 6944251861

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Βασικά συμπεράσματα από την Πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των εμπορικών συμφωνιών CETA TTIP TiSA

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/5/2017

Βασικά συμπεράσματα από την Πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των εμπορικών συμφωνιών CETA TTIP TiSA

Πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαΐου 2017 στις Βρυξέλλες η Πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων κριτικής των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε.: CETA(E.E.- Kαναδά), TTIP (E.E.-HΠΑ), TiSA και άλλων 44, με αντίστοιχες χώρες του κόσμου που διαπραγματεύεται αυτήν την περίοδο η Ε.Ε..


Συμμετείχαν 114 εκπρόσωποι φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, αγροτών, εργαζομένων και αυτοδιοίκησης από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA (δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών) εκπροσώπησε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Γιώργος Εμμανουήλ.

Εκτιμήθηκαν ως σημαντικές επιτυχίες του Πανευρωπαϊκού κινήματος:
1)      H συγκέντρωση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τριών (3) εκατομμυρίων υπογραφών ευρωπαίων πολιτών που διεκδικούν διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και υπεράσπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κατακτήσεων της Ευρώπης, καθώς και η δικαίωση του αγώνα με την πρόσφατη απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού δικαστηρίου που αναγνωρίζει το δικαίωμα γνώμης των Ευρωπαίων πολιτών, ενάντια στην απορριπτική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2)      Η ανάπτυξη του αγώνα των 151 Ευρωπαϊκών δήμων και Περιφερειών που κήρυξαν τις περιοχές τους ελεύθερες από τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες που ιδιωτικοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διαχείρισης των νερών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
3)      Η ανάπτυξη των αγώνων Ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων που διεκδικούν την υπεράσπιση της κοινοτικής αρχής της προφύλαξης, την προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και βιολογικών προϊόντων και πολιτικές τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, ενάντια στην καλλιέργεια και εμπορία μεταλλαγμένων και ορμονούχων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.
4)      Η μη εφαρμογή των εταιρικών δικαστηρίων των Πολυεθνικών εταιρειών κατά την προσωρινή εφαρμογή της CETA από 1-7-2017 έως 30-6-2020, έως ότου εκδικαστεί η νομιμότητα και η συμβατότητά τους με τις Ευρωπαϊκές συνθήκες από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο.
5)      Η αναγνώριση από την Ε.Ε. υπό την πίεση του κινήματος, ότι οι διεθνείς εμπορικές συνθήκες της Ε.Ε. εμπίπτουν στο άρθρο 4 της συνθήκης της Λισαβόνας και είναι μικτής αρμοδιότητας της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων.
6)      Η δημιουργία και ο δημόσιος διάλογος του Προοδευτικού φόρουμ των συνεργαζόμενων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Πρασίνων, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και Ριζοσπαστών Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση εναλλακτικής δημοκρατικής στρατηγικής της Ευρώπης για διεκδίκηση όρων δίκαιου εμπορίου και για αντιμετώπιση των ελίτ του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς.

Τα μέλη του κινήματος δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον κοινό αγώνα τους στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Δικτύου συνεργαζόμενων φορέων Seattle to Brussels (S2B), διεκδικώντας ένα εμπόριο που δεν θα στοχεύει στην κερδοσκοπία των Πολυεθνικών, αλλά στη διασφάλιση εργασίας για όλους, σε ένα δίκαιο και προοδευτικό φορολογικό σύστημα, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό η εμπορική πολιτική πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, τις συμφωνίες για την βιοποικιλότητα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Διεκδικούμε:
Α) Ένα δίκαιο και διαφανές πολυμερές διεθνές εμπόριο σεβασμού του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, με την συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της αυτοδιοίκησης και των κοινοβουλίων και με συντονισμό μας με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ.
Β) Tην μη έγκριση της CETA από τα Εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών της ΕΕ.
Γ) Μία δημοκρατική Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.       
Δ) Υποστήριξη της Βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων. 

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

10 Μαΐου 2017: Σημαντική νίκη στον αγώνα ενάντια στην TTIP | Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση της Κομισσόν


Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε σήμερα 10 Μαΐου 2017 την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών "Stop TTIP".
"H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την οργάνωση ψηφίσματος πολιτών κατά της ΤΤΙΡ" αποφάνθηκε το Γενικό Δικαστήριο.

Αυτή η απόφαση μας δίνει ακόμα μια μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε τους αγώνες ενάντια στις εμπορικές ληστρικές συμφωνίες, να επεξεργαστούμε και να προωθήσουμε  με όλα τα μέσα μια εναλλακτική    ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
 Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ.
 


Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ: Δελτίο Τύπου για τη Φέτα και τη CETA

 
Θεσσαλονίκη, 19Απριλίου2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
Δ/ΝΣΗ E-mail:
pub_relations@geotee.gr
Η συνεχιζόμενη αδυναμία προστασίας της φέτας
αποτελεί βαρύ πλήγμα στις προοπτικές ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας
Με αφορμή την πρόσφατη έγκριση από την Ευρωβουλή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι είναι η δεύτερη φορά, μετά την οριστικοποίηση (μόλις το περασμένο καλοκαίρι) της Περιφερειακής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιότερης Αφρικής (SADC) που, με τη νέα αυτή εμπορική συμφωνία, η ελληνική κυβέρνηση αποτυγχάνει να προστατεύσει το καθεστώς του Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) για την κορωνίδα των εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων της χώρας μας, τη φέτα.

Με δεδομένη την ιδιαίτερη βαρύτητα που κατέχει η φέτα ανάμεσα στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, τόσο σαν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα, διεθνώς, ελληνικά τρόφιμα, αλλά και σαν αιχμή του δόρατος των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων του πρωτογενή τομέα παραγωγής, η συνεχιζόμενη αδυναμία προστασίας της αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στις προοπτικές ανάκαμψης του πρωτογενή τομέα παραγωγής αλλά και της οικονομίας μας γενικότερα.

Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η τεράστια σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία η φέτα σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για την παρασκευή Φέτας στην χώρα μας απασχολούνται 100.000 κτηνοτρόφοι με 12.000.000 αιγοπρόβατα και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι συνολικά στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και υπηρεσίες και παράγουν 120.000 τόνους ετησίως σε 500 τυροκομεία. Οι ετήσιες εξαγωγές της χώρας μας, συνεχώς αυξανόμενες, ανέρχονται σε 45.000 τόνους και 260 εκ. ευρώ τζίρο ετησίως, με διανομή σε 56 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Εξαιτίας αυτής ακριβώς της σημαντικότητάς της, οι προσπάθειες για την προστασία και την κατοχύρωση της φέτας σαν ελληνικό προϊόν ξεκίνησαν περισσότερα από 30 χρόνια πριν, με την πρώτη κατοχύρωση να επιτυγχάνεται το 1996 και την οριστική κατοχύρωση να συντελείται εντέλει το 2002, με τον κανονισμό 1829/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τότε δίνεται ένας συνεχής αγώνας για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού και την υλοποίηση, στην πράξη, της προστασίας της φέτας ως ελληνικό προϊόν Π.Ο.Π..

Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιότερης Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά και το καθεστώς μειωμένης προστασίας που περιλαμβάνεται σ’ αυτές για τη φέτα, αποτελούν σίγουρα βήματα προς τα πίσω στην προσπάθεια για την κατοχύρωση και προστασία της. Είναι αυταπόδεικτο ότι, η οποιαδήποτε αδυναμία προστασίας της φέτας, έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας αλλά και την εθνική οικονομία γενικότερα. Και όλα αυτά ενώ, σαν Επιμελητήριο, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα για την έξοδό της από την οικονομική κρίση είναι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, με τα μεγάλης ποικιλίας και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα Π.Ο.Π. που παράγει. Η αξιοποίηση των προϊόντων αυτών μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι η παραγωγή και εμπορία πλήρως τυποποιημένων και υψηλής ποιότητας προϊόντων μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την έξοδο του πρωτογενούς (και όχι μόνο) τομέα παραγωγής από την κρίση.
Σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, πιστεύουμε ότι η υπεράσπιση της κατοχύρωσης της Φέτας δεν είναι απλώς επιβεβλημένη αλλά, στην ουσία, μονόδρομος για τη χώρα μας.
Οφείλουμε να υπερασπιστούμε το κοινοτικό κεκτημένο κατοχύρωσης της Φέτας, την ισοτιμία της με τα βασικά Ευρωπαϊκά τυριά και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δίκαιο εμπόριο με διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού των αγορών, της αρχής της κοινοτικής προτίμησης και του δικαιώματος των καταναλωτών να πληροφορούνται και να επιλέγουν.
Για το λόγο αυτό το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ενώνοντας τη φωνή του με τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τα συλλογικά τους όργανα αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καλεί την ελληνική κυβέρνηση, με όρους Εθνικής συνεννόησης, να απαιτήσει την άμεση επαναδιαπραγμάτευση της CETA, για την πλήρη και άμεση προστασία της Φέτας και των Π.Ο.Π. προϊόντων της χώρας μας, αλλά και να διασφαλίσει, σε όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, την κατοχύρωση της Π.Ο.Π. Φέτας και την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου των παραγωγικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ποιοτικών προδιαγραφών της Ευρώπης.

Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε:
α) Με πρωτοβουλία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6 δήλωσής της των & 3 και & 6 συνημμένης στην CETA ότι δεσμεύεται να διασφαλίσει ισότιμη προστασία της Φέτας με τα ΠΟΠ προϊόντα του παραρτήματος 20.Α) να εισηγηθεί άμεσα στην ‘ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ’ του άρθρου 26.2 & (ι) της CETA (η οποία σύμφωνα με το άρθρο 20.22 &1 της CETA είναι τώρα αρμόδια και εξουσιοδοτημένη να προβαίνει σε τροποποιήσεις του παραρτήματος 20.Α των προστατευόμενων προϊόντων ΠΟΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να αποφασίσει την αφαίρεση του αστερίσκου μειωμένης προστασίας της Φέτας για την παροχή πλήρους και ισότιμης προστασίας της με τα υπόλοιπα ΠΟΠ προϊόντα του παραρτήματος 20.Α της ΕΕ.
β) Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
- όπως σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που είναι υπό διαπραγμάτευση (Ν. Αφρικής, Σιγκαπούρης, ΗΠΑ, Κίνας, Αυστραλίας κλπ) διασφαλίσει πλήρη προστασία στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά για την ΦΕΤΑ και για όλα τα εξαγώγιμα Π.Ο.Π. προϊόντα της χώρας, 
- κατά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των επιτροπών ρυθμιστικής συνεργασίας της CETA και όλων των διεθνών εμπορικών συμφωνιών όπως διασφαλίσει σε όλα τα επίπεδα και θεσμούς το κοινοτικό κεκτημένο, όπως των προδιαγραφών αποτροπής των μεταλλαγμένων τόσο για την χρήση τους ως ζωοτροφές όσο και για την δημόσια υγεία.
γ) Να προχωρήσει στην τροποποίηση της Υ.Α. 313025/11-1-1994 “Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.). τυριού ΦΕΤΑ (FETA)” (ΦΕΚ 8/Β/1994) ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτή η μικροβιακή χλωρίδα η οποία είναι απαραίτητη για τη γαλακτική ζύμωση που λαμβάνει χώρα κατά την παρασκευή της φέτας. Μόνον έτσι θα θωρακιστεί ο φάκελος για την αναγνώριση, ως Π.Ο.Π., της φέτας, τόσο έναντι των ξένων που μας ανταγωνίζονται με τα λευκά τυριά, αλλά και έναντι της ποιοτικής υποβάθμισης της φέτας με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι η μικροβιακή αυτή χλωρίδα χάνεται στο πέρασμα του χρόνου, με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των ζώων και την ανεξέλεγκτη χρήση των αντιβιοτικών.

Τονίζουμε ότι, έστω και την ύστατη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή προστασία της ελληνικότητας προϊόντων όπως η φέτα, πάνω στα οποία εκ των πραγμάτων θα στηριχτεί η προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Σε αντίθετη περίπτωση, πλήττονται ανεπανόρθωτα τόσο οι προοπτικές της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας, όσο και οι προσπάθειες του ελληνικού λαού για έξοδο από την κρίση
.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Γιώργος Εμμανουήλ: "Η ΕΕ ή θα γίνει δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη ή θα αποσυντεθεί σε κοινή αγορά οικονομικών εθνικισμώντου Γιώργου  Εμμανουήλ
τ. Διευθυντής των Ευρωπαϊκών διακρατικών Προγραμμάτων της χώρας, Interreg (2011-2015),
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Φορέων και Πολιτών stop ceta, ttip, tisa.

Η ΕΕ στα εξηντάχρονα γενέθλιά της αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα όπου καλείται να δώσει απαντήσεις για να διατηρήσει την συνοχή της και να αποτρέψει φυγόκεντρες τάσεις κρατών μελών της.
Διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας μεταξύ βόρειων και νοτίων χωρών, χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης λιγότεροι του 2% ετησίως στην ΕΕ με υψηλή ανεργία και κρίση χρέους των χωρών της Ν. Ευρώπης, διαφορετική στάση των κρατών μελών έναντι των περιφερειακών συγκρούσεων και των προσφυγικών ροών σε Μ. Ανατολή, Ουκρανία, Β. Αφρική, δημοκρατικό έλλειμμα και ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών και της άκρας δεξιάς, αποτελούν τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ.

Η ΕΕ οικοδομήθηκε με βάση την συνεργασία του Γαλλογερμανικού άξονα, όπου μετά από 80 χρόνια πολεμικής αντιπαράθεσης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και των συμμάχων τους από τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870 έως και τους 2 καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους, κατέληξε στην πρώτη ειρηνευτική Ευρωπαϊκή συνθήκη Χάλυβα και Άνθρακα το 1951. Με αυτήν την συμφωνία η περιοχή του Ρούρ, που οι δύο χώρες διεκδικούσαν για πάνω από έναν αιώνα και συγκέντρωνε τα ορυχεία και τις πρώτες ύλες για την πολεμική βιομηχανία τους, μπήκε σε κοινό έλεγχο για ειρηνικούς πλέον σκοπούς της Γαλλίας, Γερμανίας και των 4 άλλων χωρών που συγκρότησαν την ΕΚΑΧ.

Στην μετέπειτα ευρωπαϊκή πορεία της η Γερμανία βγάζοντας συμπεράσματα από την 100ετή ιστορία πολέμων κυρίως λόγω του πρωσικού αυταρχισμού της, ακολούθησε μια πολιτική πολυμερούς συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό χώρο κυρίως με την ostpolitic του Βίλλυ Μπράντ ο οποίος το 1970 σύναψε σχέσεις συνεργασίας με τις Ανατολικές χώρες και με την Ανατολική Γερμανία με την οποία εντάχθηκαν ταυτόχρονα στον ΟΗΕ το 1973. Αντίστοιχη πολιτική πολυμερούς συνεργασίας ακολούθησαν και οι μετέπειτα ηγέτες της Γερμανίας οι οποίοι σε συνεργασία με την Γαλλία και ιδίως με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζάκ Ντελόρ το 1985 έδωσαν ώθηση στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα ενισχύοντας μαζί με τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου θεσμούς δημοκρατικής διακυβέρνησης όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και θεσπίζοντας ίδιους πόρους για χρηματοδότηση της ΚΑΠ και των πολιτικών των διαρθρωτικών ταμείων για σύγκλιση και κοινωνικοοικονομική συνοχή των χωρών μελών και των περιφερειών της ΕΕ.

Δυστυχώς μετά την παγκόσμια κρίση του 2008 η οποία έπληξε την Ελλάδα και τις χώρες κυρίως της Νότιας Ευρώπης η πορεία Ευρωπαϊκής ενοποίησης ανακόπηκε και πήρε αρνητικά χαρακτηριστικά. Έχουμε πλέον μια νέα κατάσταση στην Ευρώπη όπου η Γερμανία έχει ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα 200 δίς ευρώ και η Γαλλία ετήσιο εμπορικό έλλειμμα 80 δίς ευρώ, ενώ μεγάλα είναι και τα εμπορικά ελλείμματα και των άλλων χωρών της Ν. Ευρώπης. Όπως έγραψε ο Κέυνς στην Γενική θεωρία το 1936: Οι λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες εισαγωγής για να καλύψουν την ζήτηση οδηγούνται να έχουν υψηλό δημόσιο χρέος.

Η συνθήκη της Λισαβόνας της ΕΕ σε ισχύ από το 2009 ενσωμάτωσε τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενώ προβλέπει το δικαίωμα στην εργασία και στην αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών σε μια Ευρώπη βιώσιμης ανάπτυξης, στην πράξη δεν ισχύει αφού δεν ενισχύει επαρκώς πολιτικές για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρά την διεύρυνση σε 10 νέες χώρες το 2004 παραμένει χαμηλός μόλις στο 1% του ΑΕΠ της ΕΕ μη ικανός να μετατρέψει την ΕΕ από ενιαία αγορά σε ενιαίο κοινωνικό και δημόσιο χώρο.

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη φέτα σε σχέση με τη CETA

 
 [Για ενημερωτικούς λόγους αναρτούμε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονία  το οποίο "Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς". | Η Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA ωστόσο θεωρεί ότι συνολικά η CETA είναι επιζήμια για τη Δημοκρατία, την Οικονομία, την Κοινωννία, το Περιβάλλον και πως ακόμα και αν υπήρχε κάποια καλύτερη ρύθμιση για τη φέτα εμείς θα είμαστε αντίθετοι με την εμπορική συμφωνία CETA]
--------------------------------
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη φέτα 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία την έγκριση ψηφίσματος που αφορά τη Φέτα (Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά CETA) ως εξής:

Α. Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Β. Υποστηρίζει πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονομασίας της Φέτας σε όλες τις ανάλογες συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε., καθώς η Φέτα είναι μία και είναι Ελληνική.

Γ. Στηρίζει τους Κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οργανωθούν σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιριστικά σχήματα, στο πλαίσιο της συμβολαιοποιημένης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, προκειμένου οργανωμένα να δώσουν όλοι μαζί τον αγώνα για την ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά.

Δ. Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μη δεχθεί και να επαναδιαπραγματευθεί τα άρθρα της Συμφωνίας που αφορούν τη Φέτα και να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει και να κατοχυρώσει την Ελληνική φέτα σε διεθνές επίπεδο.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.
ΠΗΓΗ ΠΔΜ

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Καίτη Μυλωνά: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty)

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την εισήγηση της Καίτης Μυλωνά στην εκδήλωση – συζήτηση για την Τροφή με τίτλο: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty) που έγινε στην Αθήνα, την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017.
 -------------
Τροφή ως Δικαίωμα των Πολιτών – Βιώσιμη Γεωργία, Ποιοτικά Τρόφιμα, Δίκαιο Εμπόριο
Καίτη Μυλωνά, Κτηνίατρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας και Επιχειρήσεων Μεταποίησης Ζωοκομικών Προϊόντων, Μέλος Δικτύου Ανανεωτικής Αριστεράς, Μέλος της ΕΠ STOP TTIP CETA TiSA

Εκδήλωση για την Τροφή με τίτλο:
Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής (Food Sovereignty)
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Γιατί επιλέξαμε να οργανώσουμε μια εκδήλωση για την ΤΡΟΦΗ;
Τι σημαίνει δικαίωμα στην επιλογή της τροφής;
Η τροφή αποτελεί, ως γνωστόν, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή μας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του FAO(Οργανισμός του ΟΗΕ για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα), η ζήτηση για τροφή αυξάνεται συνεχώς και θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Αναμένεται η ζήτηση για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα να αυξηθεί έως και 60%μέχρι το 2020.

Από την άλλη πλευρά, όμως, το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής των τροφίμων  εξασθενίζει όλο και περισσότερο τους αγρότες μας, την υγεία μας και το περιβάλλον που ζούμε, ενώ απέτυχε να περιορίσει την πείνα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ο τρόπος παραγωγής και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων δημιουργεί κινδύνους για την υγεία μας (καρκίνο, ενδοκρινικές διαταραχές κλπ) και για το περιβάλλον (εξάντληση των εδαφών σε θρεπτικά συστατικά, λόγω της μονοκαλλιέργειας και της χρήσης ΓΤΟ και διαφόρων χημικών ουσιών στις καλλιέργειες και στην εκτροφή των ζώων).
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιδρούν αρνητικά στους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της διατροφικής αλυσίδας και πιέζονται από τους μεταποιητές και το λιανικό εμπόριο. Πιέζονται κυρίως τιμολογιακά. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και γι’ αυτό απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις. Μέχρι στιγμής, όσα σχήματα εθελοντικά σε κάποια κράτη μέλη προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα δεν απέδωσαν. Γι’ αυτό απαιτείται μια νομοθετική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και η απουσία ρύθμισης των αγορών έχουν οδηγήσει τους αγρότες να πωλούν συχνά σε τιμές κάτω του κόστους και τις εκμεταλλεύσεις τους σε μια μη βιώσιμη – οικονομικά– κατάσταση, ενώ οι καταναλωτές αγοράζουν την τροφή τους όλο και ακριβότερα.
Οι επιθέσεις που δέχεται όλο το αγροδιατροφικό σύστημα παγκόσμια ολοένα και αυξάνουν, αλλά το σημαντικότερο είναι, ότι κάθε φορά οι επιθέσεις είναι οξύτερες και με ισχυρότερα «μέσα», ενώ επιβουλεύονται όλο και περισσότερα δικαιώματα των αγροτών και όλων των πολιτών και όχι μόνο με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών.
Οι συγχωνεύσεις των ούτως ή άλλως πολυεθνικών εταιρειών στον τομέα της φυτοπροστασίας π.χ. BayerMonsanto, προοιωνίζονται ένα μάλλον ζοφερό μέλλον στον τομέα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος που παράγονται τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα.Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες προωθούν σε όλον τον κόσμο σπόρους, λιπάσματα, εντομοκτόνα και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (μεταλλαγμένα δηλαδή) και κατέχουν το 80% της παγκόσμιας αγοράς. Κάποιες από αυτές τις ουσίες (γλυκοσάφη) χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί διαταρράκτες, επειδή αποδομούν όλο το ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου. Η προσπάθεια των πολυεθνικών εταιρειών να δεσμεύσουν τις όποιες εκτάσεις υπάρχουν στην Αφρική με στόχο να τις χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή ζωοτροφών θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη φτωχοποίηση των αφρικανικών λαών, την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την παραγωγή περισσότερων ποσοτήτων κτηνοτροφικών προϊόντων επισφαλών για την υγεία μας και με το ερωτηματικό, αν μας χρειάζονται.

Οι Διατλαντικές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (TTIP, CETA, TiSA) έρχονται να ελέγξουν, όχι μόνο την παραγωγή και την εμπορία καθεαυτή των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, αλλά και τους όρους και τις συνθήκες που αυτά παράγονται και τους όρους διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων των πολιτών και των ίδιων των κρατών να επιλέγουν πώς και τι θα παράγουν, τι θα καταναλώνουν – ουσιαστικά το δικαίωμά μας στην επιλογή στης τροφής.
Η τροφή πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, για να επιτελεί το ρόλο της. Πρέπει να υπάρχει σε επάρκεια, όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, να είναι ποιοτική και ασφαλής και για την παραγωγή της να ικανοποιούνται κάποιοι όροι, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μη κατασπατάληση των φυσικών πόρων, ενώ θα πρέπει να διανέμεται δίκαια, ώστε όλοι να επωφελούνται από την παραγωγή της, από την επεξεργασία της και από την κατανάλωσή της. Αυτά όλα εμπεριέχονται στον τίτλο της εκδήλωσης: Το Δικαίωμα στην Επιλογή της Τροφής.
Όλο και περισσότερο και όλο και σε περισσότερες περιοχές του πλανήτη περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στην τροφή, πόσο μάλλον στο δικαίωμα στην επιλογή της τροφής.

Παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

2η Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση - για τη CETA

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA
δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών
19 Μαρτίου 2017


Προς:
Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες Νέας Γενιάς
Νικόλαο Βούτση

ΘΕΜΑ:
Συνάντηση με τον Πρόεδρο ή και το Προεδρείο της Βουλής
Συνεδρίαση – Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες

Κύριε Πρόεδρε,
Συνέχεια της επιστολής μας με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2017,

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, συνήλθε η «Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA» με τη συμμετοχή εκπροσώπων των «Συνεργαζόμενων φορέων του «Δικτύου Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας STOP TTIP CETA TiSA», συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Προσωρινής εφαρμογής της CETA και μεταξύ των άλλων αποφασίσαμε να επανέλθουμε και να σας ζητήσουμε:
1. Να πραγματοποιηθεί συνάντηση της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA με τον Πρόεδρο ή και με Προεδρείο της Βουλής,
2. Να μας ενημερώσετε α) για το εάν και πότε θα συνεδριάσει η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες β) αν έχει εκδοθεί ή πότε θα εκδοθεί το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής.

Αναμένουμε να μας ενημερώσετε.

YΠOMNHMA - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ CETA KAI ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

YΠOMNHMA - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠ ΦΕΤΑΣ ΣΤΗΝ CETA KAI ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ / Eurostat, του IRI Worldwide και του περιοδικού ‘Τρόφιμα και Ποτά  2014  για την παρασκευή Φέτας στην χώρα μας απασχολούνται 100.000 κτηνοτρόφοι με 12.000.000 αιγοπρόβατα και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι συνολικά στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και υπηρεσίες και παράγουν 120.000 τόνους ετησίως σε 500 τυροκομεία. Οι ετήσιες εξαγωγές της χώρας μας συνεχώς αυξανόμενες ανέρχονται σε 45.000 τόνους και 260 εκ. ευρώ τζίρο ετησίως με διανομή σε 56 χώρες και στις 5 ηπείρους. H Ελλάδα παράγει και διακινεί το 28% της παγκόσμιας παραγωγής τυριών με ονομασία Φέτα. Γεγονός που δείχνει ότι ένα 72% της παγκόσμιας κατανάλωσης αφορά μαζική παραγωγή και εμπορία προϊόντων απομίμησης φέτας κυρίως αγελαδινών λευκών τυριών από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική, Κίνα, κλπ.

Αυτή ακριβώς η  πλεονάζουσα διεθνής ζήτηση των 400.000 τόνων περίπου φέτας και πάνω από ένα δίς ευρώ τζίρου είναι το πεδίο εμπορικής διαμάχης έως σήμερα και θα είναι τα επόμενα χρόνια ανάμεσα στην Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και στις απομιμήσεις των ανταγωνιστών της.

Η προσπάθεια για την κατοχύρωση της Φέτας πέρασε από πολλά στάδια. Αφού κατοχυρώθηκε το 1996, ακυρώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου το 1999 και μετά από αγώνα κυρίως 120 επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της χώρας κατοχυρώθηκε οριστικά το 2002 με τον κανονισμό 1829/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η  εκ νέου προσφυγή για ακύρωση της Γερμανίας και Δανίας το 2005 απορρίφθηκε με οριστική κατοχύρωση της Φέτας στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την έναρξη εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας από το 2009 η ΕΕ έχει αρμοδιότητα σύναψης διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Μετά την κατάρρευση των διεθνών πολυμερών συνομιλιών του γύρου της Ντόχα το 2011, που γίνονταν στα πλαίσια του ΠΟΕ, η ΕΕ στράφηκε σε διαπραγματεύσεις για σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών με τον Καναδά, ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία, χώρες της Ν. Αφρικής και Λατινικής Αμερικής, Ν. Ζηλανδίας, Ιαπωνίας, Βιετνάμ, Ταϊλάνδης, Τουρκίας, Μεξικού, Φιλιππίνες και Ινδονησία.

Σε ό,τι αφορά την Φέτα σε όλες τις παραπάνω χώρες  κυριαρχεί η εμπορία λευκών τυριών ψεύτικων απομιμήσεων ‘φέτας’ προερχόμενων κυρίως από αγελαδινό γάλα και ζωοτροφές μεταλλαγμένων χαμηλού κόστους και ποιότητας. Για παράδειγμα στον Καναδά διακινούνται από 5 πολυεθνικές εταιρείες 4000 τόνοι λευκών τυριών τύπου φέτας ανταγωνιζόμενες τις εισαγωγές από Ελλάδα 1000 τόνων τυροκομικών προιόντων.

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) για τη CETA και τη Φέτα


[Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ για ενημερωτικούς λόγους χωρίς και να υιοθετούμε τις εκτιμήσεις και τους χαρακτηρισμούς]
--------------------------

 
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) για τη CETA και τη Φέτα

Μπορεί να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ ή πολλούς για λίγο. Δε μπορεί όμως να κοροϊδεύεις πολλούς για πάντα.

Αν και το παραπάνω ρητό είναι ευρέως γνωστό, από ότι φαίνεται τόσο οι σημερινοί κυβερνόντες όσο και οι προκάτοχοί τους και αυριανοί επίδοξοι «σωτήρες» μας δε το γνωρίζουν, γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η διγλωσσία και οι αλληλοκατηγορίες στο θέμα της συμφωνίας με τον Καναδά (CETA). Μια συμφωνία που είναι προάγγελος και άλλων ανάλογων συμφωνιών με άλλες με Τρίτες Χώρες και η οποία δυστυχώς άφησε απροστάτευτη την ΦΕΤΑ, το σημαντικότερο ΠΟΠ προϊόν ζωικής προέλευσης.

Οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και τα σαθρά επιχειρήματα που έχουν αναφερθεί για να δικαιολογήσουν τη ψήφιση της CETA αποσκοπούν απλά και μόνο στο να αποπροσανατολίσουν το λαό από την ουσία της συμφωνίας που δεν είναι άλλη από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του παγκόσμιου κεφαλαίου και την ενίσχυση της ασυδοσίας των μονοπωλίων. Τόσο τα κόμματα της συγκυβέρνησης που καταψήφισαν τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που την υπερψήφισαν, θα την υπερψηφίσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα και μόνο λόγο: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση πλειοδοτούν στην εκδήλωση τυφλής υποταγής στις εντολές της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου προκειμένου οι μεν να διατηρήσουν την εξουσία και οι δε να επανέλθουν στην εξουσία.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και αυτοί που υπερψήφισαν τη συμφωνία παραδέχονται ότι η Φέτα δεν είναι πλήρως προστατευμένη. Οι ευθύνες της σημερινής συγκυβέρνησης για αυτή τη συμφωνία είναι τραγικές αλλά αυτό δεν απαλλάσσει και τη ΝΔ που υπερψήφισε τη συμφωνία από τις δικές της ευθύνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΝΔ παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πλήρης προστασία της Φέτας και Εξάλλου τα επιχειρήματα που επικαλείται για την υπερψήφιση της συμφωνίας είναι έωλα. Συγκεκριμένα επικαλείται ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ότι οι επιχειρήσεις του Καναδά δε θα μπορούν να πουλάνε ΦΕΤΑ στη ΕΕ και ότι ανοίγει μια μεγάλη αγορά. Και φυσικά το τραγικότερο επιχείρημα είναι ότι η παραγωγή φέτας δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.