Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικόλαο Βούτση | Συνεδρίαση – Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες


15 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:
τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου &
Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες Νέας Γενιάς
Νικόλαο Βούτση

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση – Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες

Κύριε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε, ότι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, συνήλθε τo Πανελλαδικό Δίκτυο «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας», όπου συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την πορεία των διαπραγματεύσεων των Διατλαντικών Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, καθώς και την Προσωρινή Εφαρμογή της CETA (21 Σεπτεμβρίου 2017).

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την πλευρά του Βελγίου για τη νομιμότητα της CETA καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης της Ειδικής Επιτροπής στη Γαλλία, αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος και διεθνούς δικαίου (8 Σεπτεμβρίου 2017) για τις επιπτώσεις της CETA (και γενικότερα των εμπορικών συμφωνιών νέας γενιάς) στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, αποφασίσαμε να σας ζητήσουμε:

1. Να συγκαλέσετε την Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες σε συνεδρίαση άμεσα, ώστε να συζητηθεί συνολικά η Συμφωνία και η Προσωρινή Εφαρμογή της και να εκδοθεί το Πόρισμα της Επιτροπής, που είναι και ο τελικός στόχος αυτής της Επιτροπής.

2. Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) θα ζητήσει από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να καταθέσουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την προσφυγή του Βελγίου, ζητάμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πάρει θέση και να ζητήσετε ενημέρωση από την Κυβέρνηση σχετικά με τις παρατηρήσεις και τη στάση που θα κρατήσει. Το αντικείμενο της προσφυγής αφορά τη συμβατότητα
του Investment Court System (ICS, Σύστημα Εταιρικής Επιδιαιτησίας) που περιλαμβάνει η CETA, με τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τα Συντάγματα των κρατών-μελλών. Το σύστημα εταιρικής επιδιαιτησίας αμφισβητεί τους δημόσιους θεσμούς επιδιαιτησίας, είναι σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και το νομοθετικό σώμα δεν μπορεί παρά να επιτελέσει το ρόλο του ζητώντας, τουλάχιστον, ενημέρωση.

3. Να αναθέσετε την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της CETA στην Ελλάδα, πριν κληθεί η Ελληνική Βουλή να πάρει θέση επί της συμφωνίας CETA.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε ένα κείμενο με τίτλο:

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Επικοινωνία – Πληροφορίες: Καίτη Μυλωνά
Mail: aikmilona@3volve.io |Τηλ. 6944251861

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣTΕΙ (9 βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)


Το υπόμνημα «H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣTΕΙ» στο οποίο περιγράφονται τα «9 βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», απευθύνεται στις Κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων και υπογράφεται από Δήμους, Περιφέρειες, Συνδικάτα, Αγροτικές Ενώσεις - Συνεταιρισμούς, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές - Καταναλωτικές Οργανώσεις, Φορείς - Πρωτοβουλίες και Δίκτυα Πολιτών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα το υπόμνημα διακινείται από τον Εθνικό Συντονιστή «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας - Για μια Αλληλέγγυα και Δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου».


stop.ttip.greece@gmail.com

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
2) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3) ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
4) ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣTΕΙ

(9 βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Εμείς  που υπογράφουμε το παρόν κείμενο: οι συλλογικοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τα εργατοϋπαλληλικά σωματεία, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι επιχειρηματικές ενώσεις, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, οι οικολογικές – περιβαλλοντικές – καταναλωτικές οργανώσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα κ.ά., καλούμε για μια θεμελιώδη αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τις τρέχουσες και μελλοντικές συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων της Ε.Ε.

Οι σύγχρονες εμπορικές συμφωνίες αυξάνονται ως προς τα πεδία εφαρμογής, περιορίζουν τον χώρο πολιτικής και χρειάζονται τη διαμόρφωση αρχών δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε όλα τα πεδία της κοινωνίας. Η CETA και η TTIP έχουν δείξει ότι ο τρόπος που οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που η Ε.Ε. τις οποίες διαπραγματεύεται και επικυρώνει σήμερα, ευνοεί τα συμφέροντα των εταιρειών και ότι απουσιάζουν δημοκρατικές διαδικασίες από την έναρξη των διαπραγματεύσεων έως και την επικύρωσή τους.

Από την έναρξη των διαπραγματεύσεων (η Ευρωπαϊκή επιτροπή) συμβουλεύονταν ευρέως  τα επιχειρηματικά λόμπυ, ενώ οι ομάδες δημοσίου συμφέροντος, οι βουλευτές, οι δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς και οι πολίτες δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση.

Σε αυτές τις διαδικασίες απουσιάζει η ευρεία δημοκρατική συμμετοχή και η μυστικότητα περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις (τα σχέδια κειμένων των κεφαλαίων της ΤΤΙΡ παραμένουν μυστικά ακόμη και σήμερα) και είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που οδηγούν σε αμφισβητήσεις σχετικά με την διαδικασία επικύρωσης της CETA.
Η εμπειρία της CETA και της TTIP κάνει αναγκαία την θεμελιώδη αλλαγή της υπάρχουσας διαδικασίας για το πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις εμπορίου και επενδύσεων της Ε.Ε.

Μόνο μια δημοκρατική και διαφανής διαδικασία από την αρχή και ταυτόχρονα σε επίπεδο Ε.Ε και κρατών μελών έχει την δυναμική να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων θα είναι επωφελείς και ως εκ τούτου θα λάβουν ευρύτερη αποδοχή.

Ο στόχος μας είναι να εκδημοκρατίσουμε την εμπορική πολιτική της Ε.Ε. με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών κοινοβουλίων των χωρών μελών, της κοινωνίας των πολιτών, αναπτύσσοντας μια ευρεία δημόσια συζήτηση που διασφαλίζεται με μία διαφανή διαδικασία.

Η προώθηση μιας περισσότερο δημοκρατικής εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε., είναι μέρος ενός ευρύτερου Ευρωπαϊκού κινήματος για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης.

Κατά την γνώμη μας η ακόλουθη κατευθυντήρια αρχή και τα 9 βήματα είναι αναγκαία για να επιτευχθούν δημοκρατικές πολιτικές και συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων της Ε.Ε.

Κατευθυντήρια Αρχή (για όλες τις εμπορικές συμφωνίες):
Το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να είναι ένα μέσο για την επίτευξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων.

Οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων δεν πρέπει να θέτουν ως κυρίαρχες προτεραιότητες την μεγιστοποίηση της απελευθέρωσης του εμπορίου και την μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δράσης, αλλά να συμβάλλει στους στόχους δημοσίου συμφέροντος, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η διασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλους, η προστασία της υγείας των πολιτών, η βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, η διασφάλιση δίκαιας φορολογίας και οικονομικής σταθερότητας.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η εμπορική πολιτική υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συνθηκών και συμφωνιών όπως την συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, τη Σύμβαση της Προστασίας των Ειδών στις διεθνείς συμφωνίες, τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (συμπερι-λαμβανομένων των ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων), τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τα εννέα βήματα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ε.Ε:

1)      Ανοιχτή και διαφανής δημόσια διαβούλευση πριν οριστικοποιηθούν οι κατευθύνσεις για διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Επιτροπή πρέπει να ανοίγει μια ανοιχτή και διαφανή δημόσια διαβούλευση κατά την αρχική φάση που προηγείται της έναρξης των διαπραγματεύσεων και πριν διαμορφωθεί η εντολή για διαπραγματεύσεις. Η διαβούλευση πρέπει να είναι ανοιχτή και να μην προκαθορίζει τα αποτελέσματά της.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Σημαντικές εξελίξεις μόλις δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής για την CETA (21 Σεπτεμβρίου 2017)


Σημαντικές εξελίξεις μόλις δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής για την CETA (21 Σεπτεμβρίου 2017)

Το Βέλγιο ζητά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ECJ) σχετικά με την νομιμότητα της συμφωνίας CETA, ενώ ειδική επιτροπή στη Γαλλία δημοσιεύει τα αποτελέσματα μελέτης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Όσοι και όσες έχουμε παρακολουθήσει τις εξελίξεις σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς, θυμόμαστε τη στάση της Βαλλονίας κατά την υπογραφή της CETA τον Οκτώβριο του 2016.

Τότε το μικρό κρατίδιο του Βελγίου, προσωρινά μπλόκαρε την υπογραφή της συμφωνίας θέτοντας αντιρρήσεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν το μηχανισμό διαιτησίας, καθώς εκτιμούσε πως θα υπάρξουν επιπτώσεις στην ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων κρατών, σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

Η συμφωνία τελικά υπεγράφη με την Βαλλονία να θέτει ως βασική προϋπόθεση οι επίμαχες διατάξεις που κυρίως αφορούν τις επενδύσεις και τον μηχανισμό διαιτησίας, ICS, να εξαιρεθούν από την προσωρινή εφαρμογή και να εξεταστούν από το ECJ ως προς την συμβατότητα τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, με την προσωρινή εφαρμογή της CETA να ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η κυβέρνηση του Βελγίου έρχεται να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, υποβάλλοντας τη συμφωνία προς εξέταση νομιμότητας από το ECJ, με βασικότερα θέματα την πιθανή παραβίαση αρχών όπως:

· Το δικαίωμα προσφυγής των ευρωπαίων πολιτών στα διαιτητικά δικαστήρια,

· Της αρχής της ισότητας όλων απέναντι στον νόμο,

· Την πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα,

· Και τέλος ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων που εγκύπτουν σχετικά με την διαδικασία επιλογής και αμοιβής των διαιτητών - «δικαστών».

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως το κράτος του Βελγίου δεν παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ ή κατά των συμφωνιών, όμως η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επιφέρει ανατροπές τόσο για την CETA όσο και για όσες μελλοντικές συμφωνίες νέας γενιάς που περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις. 

Ειδικοί αναλυτές όπως ο Νίκος Λαβράνος, (EFILA, think tank), εκτιμούν ότι η απόφαση του ECJ θα θέσει τέλος στον μηχανισμό διαιτησίας, κυρίως για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ ενδεικτικό είναι πως οι θεσμοί της Ε.Ε. απέφυγαν έως σήμερα να ζητήσουν τη σχετική γνωμοδότηση από το ECJ υπό τον φόβο μιας αρνητικής απάντησης. 

Παράλληλα, στην Γαλλία, ειδική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα υγείας περιβάλλοντος και διεθνούς δικαίου, εξέδωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις της CETA (και γενικότερα των εμπορικών συμφωνιών νέας γενιάς) στο περιβάλλον και την υγεία. Όπως δήλωσαν σχετικά «η CETA δεν βάζει ως προτεραιότητα προβληματισμούς που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία» καθώς δεν περιλαμβάνονται σαφείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Εν αναμονή των εξελίξεων, το μόνο βέβαιο είναι πως τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαιτέρα στενά με την προσωρινή εφαρμογή να ξεκινάει, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, όπου τίθενται σε ισχύ το 90% των διατάξεων της συμφωνίας. 

Για άλλη μια φορά φαίνεται να επιβεβαιώνονται τα κινήματα από όλη την Ευρώπη ενάντια στις εμπορικές συμφωνίες νέας γενιάς και την επεκτατική νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και ενώ μετράμε μικρές νίκες δεν μένει παρά να συνεχίσουμε, καθώς όπως φαίνεται, όλα θα κριθούν στην επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Η συντονισμένη προσπάθεια συνεχίζεται καθώς δεν επαναπαυόμαστε από την εμπλοκή του ECJ που όπως φαίνεται θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να καταλήξει σε ετυμηγορία. 

ΠΗΓΕΣ: 

Κωνσταντίνος Κουτσονικόλας, 
Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας – για μια αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP CETA, TTIP, TISA | ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ για μια Αλληλέγγυα και Δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο Δίκαιου εμπορίου

Διαβάστε - κατεβάστε το φυλλάδιο με τις προτάσεις ΕΔΩ.

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP CETA, TTIP, TISA

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ για μια Αλληλέγγυα και Δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο Δίκαιου εμπορίου                                 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει εδώ και 5 χρόνια σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη τριών διατλαντικών συμφωνιών και συγκεκριμένα, της CETA  με τον Καναδά, της TTIP με τις ΗΠΑ, και της TISA  Συμφωνία Εμπορίου σε Υπηρεσίες  και  συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ με 50 άλλες χώρες του κόσμου.
Γενικότερα, οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των χωρών και των τοπικών κοινωνιών, στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, στην δίκαια και προοδευτική φορολογία, στην πλήρη απασχόληση για όλους, στις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, στην διεθνή σύμβαση για την βιοποικιλότητα και στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ.
 Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι συμφωνίες αυτές θα έχουν δραματικές επιπτώσεις για τη δημοκρατία, την κοινωνία, τα κοινά αγαθά και το περιβάλλον με την εξουσία που δίνουν στις πολυεθνικές εταιρείες και με τα όσα προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι επίσημες διακηρύξεις αναφέρουν ότι αυτές οι συμφωνίες θα οδηγήσουν σε αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου, σε οικονομική μεγέθυνση και σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, οι συμφωνίες συντάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ιδιωτικοποίηση των κοινών αγαθών να γίνει ουσιαστικά μη αναστρέψιμη και οι κερδισμένοι αυτών των συμφωνιών να είναι οι πολυεθνικές εταιρείες και όχι οι πολίτες.
Η προώθηση αυτών των συμφωνιών αποτελεί ουσιαστικά ένα ανώτερο στάδιο εφαρμογής των πλέον ακραίων πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού σε πλανητική κλίμακα, με έμφαση όχι μόνο στον ακρωτηριασμό του δημόσιου τομέα και στη δραματική περικοπή των κοινωνικών δαπανών, αλλά ιδιαίτερα στην εμπέδωση της ανεξέλεγκτης ασυδοσίας κυρίως των πολυεθνικών εταιρειών και της ιδιωτικοποίησης των κοινών αγαθών, επιχειρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας στα χέρια των πολυεθνικών, εγκαθιστώντας έτσι μια εταιρειοκρατία στη θέση της δημοκρατίας.

Κρίνουμε και αξιολογούμε όλες τις διεθνείς συμφωνίες με βάση τις 10 ακόλουθες αρχές του Ευρωπαϊκού  κινήματος :
1.    Διεκδικούμε όρους εμπορίου και προϊόντων που διασφαλίζουν τις καλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, που ωφελούν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Η υπεράσπιση της αρχής της προφύλαξης (άρθρο 191 συνθήκης Λισαβόνας) και η αποτροπή της ρυθμιστικής συνεργασίας που μειώνει τις προδιαγραφές, είναι σημαντικές σε αυτήν την κατεύθυνση.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9/2017: ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP TTIP, CETA, TISA


Το καλοκαίρι της ανάπαυλας πέρασε και φθάσαμε στην προγραμματισμένη ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP TTIP, CETA, TISA αυτήν την ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9/2017 και ώρα 7.30 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Θα συζητήσουμε για τον συντονισμό των δράσεών μας με το Πανελλαδικό και Πανευρωπαικό Δίκτυο κινημάτων για 'μιά άλλη Ευρώπη της Αλληλεγγύης και της δημοκρατίας σε έναν άλλο κόσμο δίκαιου Εμπορίου'.

Έχει επίσης εκδοθεί και αναπαραχθεί και το έντυπο που το Θεσσαλικό Δίκτυο συνδιαμόρφωσε , θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή στην συνάντηση, για ακόλουθη διάχυση των κοινών ιδεών και δράσεών μας